• English
  • English

Ass dr Milorad Tešić

dr milorad tesic

Ass dr Milorad Tešić

Kardiolog - Interventni kardiolog

Kardiolog

Sprecifična profesionalna orijentacija:

Ass dr Milorad Tešić je internista sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Specifična oblast interesovanja dr Milorada Tešića je interventna i neinvazivna kardiologija.

Svoje profesionalno iskustvo dr Milorad Tešić je stekao radom u privatnim i državnim ustanovama u Srbiji. Doktorske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je i sada asistent na katedri Interne medicine.

Aktivno se usavršava na domaćim i stranim kongresima. Dr Tešić je član je mnogih domaćih udruženja. Trenutno radi u Beogradu na odeljenju za invazivnu dijagnostiku na Kliničkom Centru Srbije.

 

Ass dr Milorad Tešić u Puls kardiološkom centru obavlja sledeće preglede:

  • Kardioloski pregled,
  • ehokardiografiju – EHO srca ( ultrazvuk srca )
  • EKG srca,
  • dijagnostiku kardioloških oboljenja
  • interventne kardiološke procedure

 

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske studije

 

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje