• English
 • English

Ass dr Olga Petrović

Olga Petrovic kardiolog

Ass dr Olga Petrović

Kardiolog - Interventni kardiolog

Kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Doktorka Olga Petrović je specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije sa preko 20 godina iskustva u radu u državnim i privatnim medicinskim ustanovama. Trenutno je zaposlena na Kliničkom Centru Srbije kao kardiolog. Doktorka Olga Petrović radi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Uža specifična orijnetacija doktorke Petrović je lečenje srčane insuficijencije, kardiomiopatije i hipertenzije.

 

Obrazovanje:

 • Osnovne studije.
 • Specijalizacija iz interne medicine.
 • Uža specijalizacija iz kardiologije.

 

Radno iskustvo:

 • Klinički centar Srbije – Kardiolog.
 • Medicinski fakultetu u Beogradu  – Asistent
 • Puls kardioloski centar – Kardiolog

 

Publikacije:

 • Kasna prezentacija traumatskog pucanja trikuspidnog zaliska sa rupturom trikuspidnih akorda i perikardijalnom rupturom sa hernijacijom srca; prijavljeni slučaj – Autor.
 • Multimodalno snimanje za upravljanje pacijentima sa primarnom mitralnom regurgitacijom – Koautor.

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje