• English
 • English

Dr Nevena Stošić

Dr Nevena Stošić

Specijalista otorinolaringologije

Specijalista otorinolaringologije

Specifična profesionalna orijentacija:

Dr. Nevena Stošić je stručnjak u oblasti otorinolaringologije a njeno stručno obrazovanje i iskustvo su baza njenog uspeha. Posvećenost pružanju vrhunskih medicinskih usluga je svojim pacijentima je centralni deo njenog profesionalnog identiteta kako u KBC Dragiša Mišović tako i u privatnoj praksi u Specijalnoj bolnici za internu medicinu Puls Dedinje.

Doktorka Nevena Stošić kontinuirano doprinosi profesionalnoj zajednici, učeći i deleći svoje znanje sa kolegama iz oblasti otorinolaringologije na raznim domaćim i ineternaciolanim kongresima. Dr. Stošić predstavlja primer posvećenog lekara koji svojim znanjem, iskustvom i predanošću unapređuje kvalitet zdravstvene nege i doprinosi dobrobiti pacijenata. Obavlja ORL preglede, timpanometriju, isptivanje sluha i bavi se dijagnostikom i lečenjem svih problema uha grla i nosa.

 

Obrazovanje:

 • 2012-2018 Specijalističke studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – lekar specijalista otorinolaringologije
 • 2019-2023 Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – doktor medicine. Prosečna ocena na studijama: 9.03
 • 2008-2012 XIII beogradska gimnazija

 

Radno iskustvo:

 • April 2024 – Specijalna bolnica za internu medicinu PULS DEDINJE – specijalista otorinolaringologije
 • Oktobar 2023 – Bolnica za otorinolaringologiju KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”- specijalista otorinolaringologije
 • april 2020. – oktobar 2023 – Bolnica za otorinolaringologiju KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”- lekar na specijalizaciji
 • januar 2019. – mart 2020 – Bolnica za otorinolaringologiju KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”- stručno osposobljavanje
 • jul 2018 – januar 2019 Klinički centar Srbije – Služba hitne medicinske pomoći – Doktor medicine, pripravnik

 

Nagrade i priznanja:

 • Stručni autorski i koautorski tekstovi: “Tonzilarni problem i večita dilema – operisati ili ne?” (Mišović magazin, 2019.), “Promuklost – prolazan problem ili ozbiljan simptom?” (Mišović magazin, 2021.)
 • Dobitnica sertifikata za učešće na 59. ORL nedelji, za rad na temu “Mikrobiološka analiza sekreta iz uva nakon implantacije ventilacionih cevčica”, Beograd, oktobar 2019.
 • Dobitnica sertifikata za učešće na 59. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, za rad na temu “Rezultati kohlearne implantacije u Srbiji -petnaestogodišnje iskustvo”, Kopaonik, April 2018.
 • Dobitnica sertifikata za učešće na 58. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, za rad na temu “Upotreba antibiotika i lekova za terapiju bola kod pacijenata koji su operisali krajnike”, Kopaonik, maj 2017.
 • Dobitnica sertifikata za uspešno završen kurs “Osnove izvođenja i tumačenja EKG – a”, Beograd, jun 2016.

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo – SLD
 • Udruženje laringologa Srbije

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje