• English
 • English

Klinički ass dr sci.med. Milica Kravljača

Klinički ass dr sci.med. Milica Kravljača

Nefrolog

Nefrolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Dr Milica Kravljača je specijalista interne medicine i subspecijalista nefrologije. Radi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

 

Obrazovanje:

 • 2019 – Doktorske studije iz nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Odbranila doktorsku disertaciju 24.04.2019. pod nazivom „Uticaj polimorfizama MDR1 gena na metabolizam kalcineurinskih inhibitora i funkciju presađenog bubrega“
 • 2018 – Specijalističke studije uže specijalizacije iz nefrologije
 • Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Akademske specijalističke studije iz nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2008 – Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posao:

 • 2023 – Puls kardiološki centar – nefrolog
 • 2010 i dalje: Klinika za nefrologiju Univerzitetski klinički centar Srbije – nefrolog
 • 2017- Specijalista interne medicine, Klinika za nefrologiju Univerzitetski klinički centar Srbije
 • 2014-2017. Pomoćnik Koordinatora za transplantaciju organa, Univerzitetski klinički centar Srbije
 • 2013-2014. Zamenik Koordinatora za transplantaciju organa, Univerzitetski klinički centar Srbije

 

Izbori u nastavna i naučna zvanja, pedagoški i mentorski rad:

 • Izabrana u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina – nefrologija
 • 2019, 2021. Član komisije za odbranu diplomskog rada
 • 2021, 2022. i 2023. Mentor studentskog rada, član komisije simpozijuma kongresa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Trening i usavršavanje:

 • Visiting physician, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
 • Preceptorship programe „Exelence Preceptorship Programme“, Fundacion Puigvert, Barselona, Španija
 • „Fabrijeva škola 2012“, Opšta bolnica Slovenj Gradec, Slovenija

 

Predavač po pozivu na međunarodnim skupovima:

 1. „2nd Astellas SEE Transplantation Day“ u okviru “3rd Croatian Transplantation School”
 2. BANTAO 2023

 

Nagrade i priznanja:

 • Prva nagrada Trećeg kongresa nefrologa Srbije
 • Nagrada Američkog transplantacionog kongresa za poster prezentaciju među deset najboljih iz oblasti
 • Prva nagrada Prvog kongresa nefrologa Srbije za usmenu prezentaciju autora mlađih od 35 godina

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje nefrologa Srbije

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje