• English
  • English

Prof. dr Biljana Nedeljković Beleslin

Prof. dr Biljana Nedeljković Beleslin

Endokrinolog

Endokrinolog

Specifični fokus interesovanja:

Profesor dr Biljana Nedeljković Beleslin, specijalista interne medicine i endokrinologije bavi se lečenjem oboljenja štitine žlezde. Prof dr Biljana Nedeljković Beleslin je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu  i u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kao šef Kabineta za dinamsku endokrinologiju Odeljenja za oboljenja štitaste žlezde.  Član je najznačajnijih domaćih i međunarodnih stručnih udruženja. Učestvuje kao predavač i edukator na mnogobrojnim kongresima i kursevima iz oblasti tiroidologije

Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je u izradi Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse: Poremećaj rada štitaste žlezde, i Tiroidni nodusi i diferentovani tiroidni karcinomi.

 

Obrazovanje:

1989. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.

1996. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine.

2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magisterijum iz endokrinologije

2002. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Supspecijalizacija iz endokrinologije

2007. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Doktorat iz endokrinologije

 

Radno iskustvo:

1991. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Univerzitetski klinički centar Srbije.- šef kabineta za dinamsku endokrinologiju Odeljenja za oboljenja štitine žlezde.

2010. Medicinski fakultet u Beogradu – profesor

2024. Specijalna bolnica Puls Dedinje – endokrinolog

 

Članstva:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Srpsko tiroidno društvo – Sekretar.
  • Evropsko tiroidno udruženje
  • Evropsko endokrinološko udruženje
  • Evropska grupa za orbitopatije.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje