• English
 • English

Cenovnik

Dijagnostika

EKG - Elektrokardiogram 1.200
Holter krvnog pritiska 7.000
Holter EKG-a 8.000
Holter EKG-a 48h 15.200
Holter EKG-a 72h 22.400
Holter EKG-a i pritiska 15.000
Ultrazvuk srca 7.400
Ultrazvuk abdomena 5.000
Ultrazvuk štitne žlezde 5.000
Ultrazvuk grudi 5.000
Doppler karotida 6.900
Doppler krvnih sudova nogu 6.900
Doppler krvnih sudova ruku 6.900
Doppler renalnih arterija 6.900
Doppler abdominalne aorte 6.900
Transkranijalni doppler 7.400
Gastorskopija bez anestezije16.000
Gastrokopija sa anestezijom21.900
Kolonoskopija bez anestezije19.000
Kolonoskopija sa anestezijom24.200
Rendgen glave (kraniogram) 4.000
Rendgen paranazalnih šupljina 3.500
Rendgenski snimak nosa (ap+ll) nosna kost 4.000
Rendgen vratnog dela kičme 4.000
Rendgen ramena 3.500
Rendgen nadlaktice 4.000
Rendgen lakta 4.000
Rendgen podlaktice 4.000
Rendgen ručnog zgloba 4.000
Rendgen šake 4.000
Rendgen grudnog dela kičme 4.000
Rendgen grudnog koša 4.000
Rendgen pluća 3.500
Rendgen abdomena - nativni snimak 3.500
Rendgen urotrakta - nativni snimak 3.500
Rendgen krsnog dela kičme 4.000
Rendgen karlice i kukova 3.500
Rendgen karlice i kukova 2 pravca 4.000
Rendgen natkolenice 4.000
Rendgen po kolenu 4.000
Rendgen potkolenice 4.000
Rendgen skočnog zgloba 4.000
Rendgen pete 3.500
Rendgen stopala 4.000
Onkološka obrada - 11 snimaka 15.000
CT Skener: bez kontrasta sa kontrastom
MSCT 1 segmenta 11.000 14.200
MSCT 2 segmenta 18.000 21.000
MSCT 3 segmenta   26.300
MSCT 4 segmenta   31.500
MSCT 5 segmenata   34.700
MSCT glave 11.000 14.200
MSCT vratnog dela kičme 11.000 14.200
MSCT grudnog dela kičme 11.000 14.200
MSCT krsnog dela kičme 11.000 14.200
MSCT cele kičme   22.400
MSCT grudnog koša 11.000 14.200
MSCT kukova 11.000 14.200
MSCT abdomena 11.000 14.200
MSCT male karlice 11.000 14.200
MSCT mekih tkiva 11.000 14.200
MSCT natkolenice 11.000 14.200
MSCT ramena 11.000 14.200
MSCT nadlaktice 11.000 14.200
MSCT ručnog zgloba 11.000 14.200
MSCT stopala 11000 14.200
MSCT orbita 11.000 14.200
MSCT zgloba 11.000 14.200
MSCT po kolenu 11.000 14200
MSCT potkolenice 11.000 14.200
MSCT sinusa 11.000 14.200
MSCT urografija   21.000
MSCT kalcijumski skor 11.000  
MSCT koronarografija   29.400
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte   45.200
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte   39.900
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte   39.900
MSCT angiografija 2 segmenta   22.600
MSCT angiografija 3 segmenta   29.900
MSCT angiografija glave ( mozga )   16.300
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide )   16.300
MSCT angiografija glave i vrata   22.600
MSCT aortografija   21.000
MSCT angiografija grudne aorte   16.300
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte   16.300
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije)   16.500
MSCT angiografija male karlice   16.500
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta   27.300
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta   19.600
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment   31.500
MSCT pulmoangiografija   16.300
MSCT grudnog kosa sa pulmoangiografijom   23.100
MSCT glave sa angiografijom glave   22.000
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata   26.300
MSCT enterografija   26.300
MSCT arkografija   16.300
MSCT arkografija sa angiografijom vrata   21.000
Triple rule out (pulmoangiografija+koronarografija+angiografija grudne aorte)   41.000
FFR MSCT - Fractional Flow Reserve   36.700
MSCT pregled dr Branislav Lukač - 1 segment   31.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač - 2 segmenta   33.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač - 3 segmenta   36.000
CT nalaz drugo mišljenje   14.000

Pregledi

Pregled opšteg hirurga 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled vaskularnog hirurga 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled lekara opšte prakse 2.500
Pregled ortopeda 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Konsultacija kardiologa sa EKG-om 7.000
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca 9.900
Pregled aritmologa 12.000
Specijalistički pregled profesora (EKG) 12.000
Specijalistički pregled profesora (EKG i UZ) 16.000
Specijalistički pregled docenta/asistenta (EKG & UZ) 12.000
Specijalistički pregled akademika 19.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om 4.900
EKG 1.200
Ultrazvuk srca 7.400
Ekspertski ultrazvuk srca 10.000
Test opterećenja 12.000
Ergometrijski stres eho test 14.000
Farmakološki stres test 18.000
Procena koronarne rezerve CFR 16.000
Holter EKG-a 24h 8.000
Holter EKG-a 48h 15.200
Holter EKG-a 72h 22.400
Holtera TA - 24h 7.000
Kombinovani holter ( EKG& TA ) 15.000
Laboratorija 3.000
Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom lekara 12.000
Pregled kardiohirurga 10.000
Konzilijarni pregled ( kardiohirurški konzilijum ) 35.000
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:
 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
CENA PAKETA:  9.900 din. Osnovni pregled srca:
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Pregled kardiologa
CENA PAKETA:  20.000 din. Totalni pregled srca:
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Holter EKG ili TA
 • Kalcijum skor
 • CT koronarografija
 • Pregled kardiologa
CENA PAKETA:  47.400 din. Preoperativni kardiološki pregled:
 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
CENA PAKETA:  12.900 din. Specijal pregled za pušače:
 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • MSCT skener pluća
 • MSCT skener srca - Kalcijum skor
CENA PAKETA:  27.500 din.

CENTAR ZA ATEROSKLEROZU

Atreroskleroza - osnovni paket:
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled kardiologa
CENA PAKETA:  16.800 din. Atreroskleroza - prošireni paket:
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler donjih ekstermiteta
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled kardiologa
CENA PAKETA:  19.800 din. Atreroskleroza - prošireni paket 2:
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler donjih ekstermiteta
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled specijaliste za ishranu
 • Pregled kardiologa
CENA PAKETA:  25.700 din.
Pregled dečjeg kardiologa sa EKG-om 8.000
Test opterećenja 12.000
Test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana) 8.000
Pregeld, EKG, Eho srca i mišljenje 14.000
Fetalni ultrazvuk 13.000
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled gastroenterologa 6.900
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena 10.000
Gastroskopija 16.000
Gastroskopija u analgosedaciji 21.900
Kolonoskopija 19.000
Kolonoskopija u analgosedaciji 24.200
Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji 42.000
Pregled radiologa 6.900
Pregled endokrinologa 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Ultrazvuk štitaste žlezde 5.000
Pregled pulmologa 7.000
Spriometrija 1.500
Pregled pedijatra 6.000
Kontrolni pregled pedijatra 4.000
Pregled pedijatra kućna poseta 16.000
Pregled pedijatra - endokrinologa 7.800
Ultrazvučni pregled abdomena dece 6.000
Ultrazvučni pregled kukova dece 6.000
Pregled pred vakcinaciju 6.000
Pregled pedijatra sa uklanjanjem krpelja 5.500
Previjanje manje regije 2.500
Previjanje srednje regije 3.000
Previjanje veće regije 3.500
Obrada pupčane regije 1.800
Inhalacija 1.500
Infuzija Controloc na terenu 5.500
Davanje dugotrajne infuzije (60min) 4.500
Aspiracija nosa i usta 1.000
Uzimanje brisa 500
Pentaksim sa uslugom davanja 5.300
Vakcina Prevenar 13 sa uslugom davanja 8.800
Usluga davanja vakcine 1.300
Alergološke probe-epikutane /patc test/ 6.500
Pregled deteta za potvrdu (povratak u vrtić / ekskurzija) 3.000
Pregled urologa 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled nefrologa 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled neurologa 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
TCD - Transkranijalni doppler 7.400
  Neurološki paket 1
 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
CENA PAKETA: 12.000 dinara   Neurološki paket 2
 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
CENA PAKETA: 17.000 dinara   Paket za glavobolje
 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 dinara   Paket za vrtoglavice
 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 dinara   Ispitivanje etiologije moždanog udara
 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Osnovni pregled srca
 • Holter TA
 • Holter EKG
 • Laboratorijske analize
 • Pregled vaskularnog hirurga
 • CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 56.000 dinara
Pregled psihijatra (procena i dijagnostika) 17.000
Psihijatrijski tretmani (individulaziovani, biopsihosocijalni) 13.000
Psihoterapija individualna 13.000
Psihoterapija porodična 15.000
Psihoterapija partnerska 15.000
Pregled ORL specijaliste 6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) 4.000
Pregled specijaliste dijetologa6.900
Kontrolni pregled dijetologa4.000
Izrada personalne dijete3.100
Pregled hematologa6.900
Pregled profesora / docenta hematologa12.000
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000

Terapije

Intervencije

Pregled i skidanje gipsa
Pregled i zamena postojećeg gipsa
Korekcije postojećeg gipsa
Gipsevi noge
Gipsevi ruke
Plastični gips za ruke
Plastični gips za noge

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje