• English
 • English

Infuzija – Intravenska terapija

Intervenska vitaminska terapija je medicinski tretman koji uključuje davanje vitamina, minerala i drugih hranljivih materija direktno u krvotok putem intravenske infuzije. Na ovaj način se zaobilazi probavni sistem što omogućava bržu i efikasniju apsorpciju hranljivih materija u telu.

Tokom intervenske vitaminske terapije, zdravstveni radnik ubacuje iglu u venu, obično na ruci, i povezuje je sa kesom koja sadrži rastvor vitamina, minerala i drugih korisnih supstanci. Specifičan sastav intravenskog rastvora može varirati u zavisnosti od potreba pojedinca i ciljeva terapije.

Važno je napomenuti da iako vitaminska terapija može biti korisna za pojedince sa specifičnim zdravstvenim stanjima, ona nije zamena za zdravu ishranu ili primarnu terapiju za bolest. 

Benefiti intravenske vitaminske terapije

Smatra se da intervenska primena vitamina može da pruži različite zdravstvene benefite, kao što su povećanje nivoa energije, poboljšanje imunološke funkcije, hidratacija organizma, detoksikacija i podrška opštem zdravstvenom stanju. Ponekad se koristi kao komplementarna ili alternativna terapija za stanja poput umora, migrene, mamurluka i određenih nedostataka hranljivih materija.

Koristi mogu da variraju u zavisnosti od specifične formulacije infuzije koja se koristi i pacijenta koji prima terapiju.

 1. Poboljšana apsorpcija hranljivih materija: Zaobilazeći digestivni sistem, interavenska primena omogućava direktan ulazak vitamina, minerala i drugih hranljivih materija u krvotok, što potencijalno dovodi do veće stope apsorpcije u poređenju sa oralnim suplementima.
 2. Povećani nivoi energije: Neki ljudi prijavljuju povećanu energiju i opšti osećaj blagostanja nakon intravenske vitaminske terapije. Infuzija može pomoći u podršci ćelijskom metabolizmu i proizvodnji energije.
 3. Hidratacija: Interavenska terapija može obezbediti brzu rehidraciju jer se tečnost daje direktnop u krvotok. Ovo može biti korisno za osobe koje su dehidrirane zbog niza uzroka kao što su prekomerno znojenje, bolest ili konzumacija alkohola.
 4. Podrška imunološkom sistemu: Određeni vitamini i minerali su neophodni za zdrav imuni sistem. Intravenska vitaminska terapija može obezbediti koncentrisanu dozu ovih hranljivih materija, potencijalno jačajući imunološku funkciju i pomažući telu da se bori protiv infekcija i bolesti.
 5. Detoksikacija: Određene formulacije interavenske vitaminske terapije uključuju supstance poput glutationa, moćnog antioksidansa koji pomaže u procesima detoksikacije u telu. Veruje se da ovi antioksidansi potpomažu u uklanjanju štetnih supstanci i toksina iz tela.
 6. Nadoknada hranljivih materija: Intravenska vitaminska terapija se može koristiti za rešavanje specifičnih nedostataka hranljivih materija. Na primer, osobe sa niskim nivoom određenih vitamina ili minerala mogu imati koristi od ciljane intravenske suplementacije kako bi popunili svoje zalihe hranljivih materija.
 7. Ublažavanje mamurluka: Intravenska vitaminska terapija, posebno formulacije koje uključuju tečnosti i elektrolite, ponekad se promovišu kao lek za mamurluk. Infuzija tečnosti i hranljivih materija može da pomogne u ublažavanju simptoma povezanih sa konzumiranjem alkohola, kao što su dehidracija i umor.

Efikasnost infuzije

Efikasnost IV vitaminske terapije je tema aktuelnih debata i naučnih istraživanja. Dok neki prijavljuju pozitivna iskustva i koristi od intravenskih infuzija hranljivih materija, naučni dokazi koji podržavaju njegovu široku upotrebu su ograničeni i često neodređeni. 

Mnoge tvrdnje o prednostima intravenske vitaminske terapije zasnovane su na anegdotskim izveštajima i svedočenjima, a ne na rigoroznim naučnim studijama. Još uvek nedostaju dobro osmišljena, obimna klinička ispitivanja koja procenjuju efikasnost i bezbednost ove terapije za različita stanja.

Intravenska vitaminska terapija će najviše koristiti osobama sa određenim nedostatkom hranljivih materija ili problemima sa malapsorpcijom. U ovim slučajevima, ciljana intravenska suplementacija hranljivim materijama može pomoći da se nivoi hranljivih materija dopune brže u odnosu na oralni unos.

Važno je napomenuti da ljudi mogu različito da reaguju na intravensku vitaminsku terapiju zbog varijacija u organizmu, statusu hranljivih materija i specifičnim zdravstvenim stanjima. Personalizovana procena i smernice zdravstvenog radnika su od ključne važnosti da bi se utvrdilo da li je intravenska vitaminska terapija odgovarajuća i korisna za pojedinca.

Tipovi vitaminske terapije

Postoje različite vrste intravenske vitaminske terapije, a specifična formulacija hranljivih materija koja se koristi može varirati u zavisnosti od individualnih potreba i ciljeva lečenja. 

Majersov koktel je dobro poznata i široko korišćena infuzija koja obično uključuje kombinaciju vitamina i minerala, kao što su vitamin C, vitamini B (kao što su B1, B2, B3, B5, B6, B12), magnezijum i kalcijum. Često se promoviše za opšte zdravlje, podršku imunitetu i povećanje energije.

Visoke doze vitamina C: Intravenska terapija vitaminom C uključuje davanje visokih doza vitamina C direktno u krvotok. Često se koristi kao dodatna terapija u lečenju raka, sa ciljem da podrži imunološku funkciju i potencijalno poboljša ishod lečenja.

Terapija glutationom: Glutation je moćan antioksidans koji igra ključnu ulogu u ćelijskoj detoksikaciji. Intravenska terapija glutationom uključuje infuziju glutationa direktno u krvotok, i koristi se da potencijalno podrži procese detoksikacije i unapredi opšte stanje organizma.

Infuzije B-kompleksa: Infuzije B-kompleksa sadrže kombinaciju vitamina B, uključujući B1, B2, B3, B5, B6 i B12. Ove infuzije se često koriste da pomognu u proizvodnji energije i poboljšaju kognitivne funkcije, a ovi vitamini takođe doprinose zdravlju kože, kose i noktiju.

Infuzija posebno dizajnirana za sportiste i aktivne pojedince obično uključuje mešavinu tečnosti za hidrataciju, elektrolita, vitamina B, a ponekad i dodatnih hranljivih materija poput aminokiselina ili karnitina, sa ciljem da nadoknadi tečnost, poboljša nivo energije i ubrza oporavak mišića.

Infuzije za jačanje imuniteta: Ove intravenske infuzije su formulisane da potencijalno poboljšaju imunološku funkciju i uključuju kombinaciju supstanci kao što su vitamin C, cink i selen.

Specifičan sastav intravenske infuzije može da varira među klinikama. Izbor terapije treba da se zasniva na individualnim potrebama i treba da se odredi u konsultaciji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom koji može da proceni prikladnost i bezbednost lečenja.

Moguće nuspojave infuzije

Iako se intravenska vitaminska terapija generalno smatra bezbednom kada je primenjuju kvalifikovani zdravstveni radnici, postoje potencijalni neželjeni efekti i rizici povezani sa procedurom. Evo nekih mogućih neželjenih efekata:

 • Infekcija: Postoji rizik od infekcije na mestu injekcije ili duž vene putem koje se daje infuzija. Poštovanjem sterilnih tehnika ovaj rizik se smanjuje na minimum. 
 • Iritacija vena ili flebitis: Infuzija tečnosti i hranljivih materija kroz venu može izazvati iritaciju ili upalu vene, poznatu kao flebitis. Ovo može da dovede do pojave bola, crvenila i otoka oko mesta injekcije.
 • Alergijske reakcije: Neke odobe mogu razviti alergijske reakcije na određene komponente intravenskog rastvora, kao što su vitamini, minerali ili drugi aditivi. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrab, otok, vrtoglavicu ili otežano disanje. Od ključne je važnosti obavestiti zdravstvene radnike o svim poznatim alergijama ili osetljivostima pre intravenske terapije.
 • Disbalans elektrolita: Neke intravenske vitaminske terapije uključuju i elektrolite kao što su kalijum, natrijum ili magnezijum. Neodgovarajuće doziranje ili neravnoteža u nivou elektrolita mogu imati štetne efekte na funkcionisanje tela, što dovodi do komplikacija kao što su abnormalnosti srčanog ritma ili slabost mišića.
 • Preopterećenje tečnošću: U određenim slučajevima, prekomerna primena tečnosti tokom intravenske terapije može dovesti do preopterećenja tečnošću. Ovo može izazvati simptome kao što su otok, kratak dah i povećano opterećenje srca.
 • Problemi sa bubrezima: Prekomerne količine određenih hranljivih materija, kao što je vitamin C, mogu potencijalno opteretiti bubrege, posebno kod osoba sa već postojećim problemima sa bubrezima. Praćenje funkcije bubrega i prilagođavanje doze je neophodno.
 • Interakcije sa lekovima: Ukoliko osoba uzima lekove potencijalno se mogu javiti interakcije sa intravenskom vitaminskom terapijom. Važno je navesti sve lekove zdravstvenom radniku pre primene infuzije, uključujući lekove na recept, lekove bez recepta i suplemente. Oni mogu proceniti potencijalne interakcije i prilagoditi plan lečenja u skladu sa tim. 

Neki od lekova koji bi mogli da dovedu do interakcija su:

Antikoagulantni lekovi (lekovi protiv zgrušavanja krvi): Određene intravenske vitaminske infuzije, kao što su one koje sadrže visoke doze vitamina C, mogu takođe i razrediti krv. Ukoliko osoba uzima lekove protiv zgrušavanja krvi kao što su varfarin ili aspirin, može postojati povećan rizik od krvarenja ili poremećaja zgrušavanja krvi. 

Hemoterapija: Intravenska terapija vitaminom C, koja se ponekad koristi kao suplementacija terapiji raka, može biti u interakciji sa određenim lekovima za hemoterapiju. Važno je da se konsultujete sa onkologom i zdravstvenim timom kako biste utvrdili da li je intravenska terapija vitaminom C odgovarajuća i bezbedna u kombinaciji sa specifičnim hemoterapijskim agensima.

Lekovi koji se metabolišu u jetri: Određeni vitamini i minerali koji se koriste u infuzijama, a posebno u visokim dozama, mogu uticati na metabolizam određenih lekova u jetri. Ovo potencijalno može dovesti do promene nivoa i efikasnosti leka. 

Funkcija bubrega: Određene supstance u infuzijama, kao što su visoke doze vitamina C ili određeni minerali, mogu dodatno opteretiti bubrege. Osobe sa već postojećim problemima sa bubrezima ili one koji uzimaju lekove koji utiču na funkciju bubrega treba pažljivo pratiti tokom intravenske terapije kako bi se sprečile bilo kakve komplikacije.

Ravnoteža elektrolita: Neke intravenske vitaminske terapije uključuju elektrolite poput kalijuma ili magnezijuma. Važno je pratiti nivoe elektrolita, posebno kod osoba koje uzimaju lekove koji mogu uticati na ravnotežu elektrolita, kao što su diuretici ili određeni lekovi za srce.

Od ključne je važnosti da se vitaminska terapija sprovodi isključivo pod nadzorom kvalifikovanog zdravstvenog radnika koji može proceniti individualne potrebe, pratiti potencijalne neželjene efekte i prilagoditi terapiju u skladu sa tim. Ukoliko osetite bilo kakvu neželjenu reakciju ili zabrinutost tokom ili posle terapije, važno je da odmah potražite medicinsku pomoć.

 

Preporuke u vezi sa intravenskom terapijom

Ukoliko razmišljate o intravenskoj vitaminskoj terapiji, ispratite ove preporuke kako biste osigurali bezbedan i odgovarajući tretman:

Konsultujte se sa zdravstvenim radnikom: Pre intravenske vitaminske terapije, obavezno se konsultujte sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom, kao što su lekar ili medicinska sestra, koji imaju iskustvo u primeni intravenskih terapija. Oni mogu proceniti vašu medicinsku istoriju, trenutno zdravstveno stanje i utvrditi da li je intravenska vitaminska terapija pogodna za vas.

Individualizovani plan lečenja: Nutritivne potrebe i zdravstveno stanje se razlikuje kod svake osobe. Zajedno sa zdravstvenim radnikom napravićete individualizovani plan lečenja koji odgovara vašim specifičnim potrebama i ciljevima. Sastav intravenske infuzije treba da bude prilagođen vašim potrebama.

Odgovarajući medicinski nadzor: Intravensku vitaminsku terapiju treba da primenjuju isključivo obučeni zdravstveni radnici u kliničkom okruženju. Uverite se da je zdravstveni radnik iskusan u primeni intravenskih terapija i da sledi odgovarajuće sterilne tehnike kako bi se smanjio rizik od infekcije i drugih komplikacija.

Istorija bolesti i lekovi: Obezbedite sveobuhvatnu istoriju bolesti, uključujući sve aktuelne lekove, suplemente i medicinska stanja, zdravstvenom radniku koji nadgleda vašu intravensku terapiju. Ove informacije su ključne za procenu potencijalnih interakcija lekova i sprovođenje bezbedne terapije. 

Redovno praćenje: Tokom celog toka vitaminske terapije, važno je redovno praćenje zdravstvenog stanja i potencijalnih neželjenih efekata. Ovo može uključivati vitalne znakove, laboratorijske testove i procenu bilo kakvih promena, pojavu simptoma ili pogoršanje stanja. Svaku zabrinutost ili neželjenu reakciju treba odmah prijaviti zdravstvenom radniku.

Uravnotežen pristup: Intravenska vitaminska terapija nije zamena za uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Predstavlja isključivo dopunu zdravom načinu života: zdrava ishrana, redovno vežbanje, upravljanje stresom i adekvatan san. 

Izbegavajte prekomernu ili nepotrebnu terapiju: Intravensku vitaminsku terapiju treba koristiti samo kada postoji specifična medicinska indikacija ili nedostatak. Izbegavajte prekomernu ili nepotrebnu terapiju, jer postoje ograničeni dokazi koji podržavaju rutinsku upotrebu intravenskih vitaminskih infuzija kod zdravih osoba bez posebne potrebe.

Šta je važno zapamtiti u vezi sa primenom infuzije?

Dok neki pojedinci prijavljuju pozitivna iskustva i koristi, naučni dokazi koji podržavaju njegovu široku upotrebu su ograničeni i neodređeni. Efikasnost intravenske vitaminske terapije varira u zavisnosti od specifične formulacije, individualnih potreba i osnovnih zdravstvenih stanja.

Od ključne je važnosti pristupiti intravenskoj vitaminskoj terapiji sa oprezom i pod vođstvom kvalifikovanog zdravstvenog radnika. On može da proceni vašu medicinsku istoriju, status uhranjenosti i ciljeve lečenja kako bi utvrdio da li je intravenska terapija odgovarajuća i bezbedna za vas. Veoma je važno i da navedete sve lekove i suplemente koje uzimate da biste smanjili rizik od interakcija lekova ili komplikacija.

Dok intravenska vitaminska terapija može imati potencijalne koristi za određena medicinska stanja ili nedostatke hranljivih materija, ona nije zamena za zdravu ishranu ili primarnu terapiju za ozbiljna zdravstvena stanja. Uravnotežen pristup koji uključuje hranljivu ishranu, redovnu vežbu i generalno zdrav način života, je ključan za podršku vašem blagostanju.

Preporučujemo vam da ostanete informisani o najnovijim istraživanjima i da se konsultujete sa zdravstvenim radnicima koji mogu pružiti smernice zasnovane na dokazima prilagođene vašim individualnim potrebama. Donošenjem informisanih odluka i bliskom saradnjom sa zdravstvenim radnicima, možete optimizovati koristi i minimizovati rizike povezane sa intravenskom vitaminskom terapijom.

 

Cene vitaminskih intravenskih terapija pogledajte u našem cenovniku.

Sadržaj

Puls Go, medicinski centar omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje hitnih slučajeva.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje