• English
 • English

Pedijatrija

Šta je pedijatrija?

Pedijatrija je medicinska specijalnost koja se bavi zdravljem za decu, od novorođenčadi do adolescenata. Pedijatri su lekari specijalizovani za pedijatriju i posvećeni su dijagnostici, lečenju i prevenciji bolesti i medicinskih problema kod dece. Ova grana medicine obuhvata različite aspekte dečijeg zdravlja, uključujući rutinske preglede, vakcinaciju, lečenje akutnih bolesti i hroničnih stanja, rast i razvoj dece, ishranu i mnoge druge aspekte dečijeg zdravlja.
Pedijatri rade sa decom i njihovim roditeljima ili starateljima kako bi obezbedili optimalno zdravstveno stanje i razvoj dece. Oni igraju ključnu ulogu u promociji prevencije bolesti i edukaciji o zdravom načinu života među decom i njihovim porodicama. Takođe, pedijatri često sarađuju sa drugim specijalistima kada je potrebno specifično lečenje ili dijagnostika određenih dečijih stanja.

Razlika između pedijatrije i medicine za odrasle

Glavna razlika između pedijatrije i medicine za odrasle leži u pacijentima kojima se bave, pristupu lečenju i specifičnostima medicinske njege:

Pacijenti

 • Pedijatrija se bavi isključivo zdravljem dece, od novorođenčadi do adolescenata, obično do 18 godina starosti. Pedijatri su specijalizovani za brigu o potrebama i bolestima dece u svim fazama njihovog rasta i razvoja.
 • Medicina za odrasle, s druge strane, usmerena je na dijagnozu i lečenje odraslih osoba, obično onih starijih od 18 godina.

Specifičnosti bolesti i terapija:

 • Dijagnoza i lečenje bolesti kod dece često se razlikuju od onih kod odraslih, jer deca prolaze kroz specifične faze rasta i razvoja. Pedijatri su obučeni za prepoznavanje i lečenje dečijih bolesti i stanja.
 • Medicina za odrasle se fokusira na zdravstvene probleme koji se češće javljaju kod odraslih osoba, uključujući hronične bolesti i stanja koja su povezana s odraslim starosnim grupama.

Pristup lečenju:

 • Pedijatri često rade u okruženjima koja su prilagođena deci, poput pedijatrijskih bolnica i ordinacija koje su uređene tako da budu prijateljske i sigurne za decu.
 • Lekari za odrasle obično rade u opštim bolnicama i ordinacijama prilagođenim potrebama odraslih pacijenata.

Iako postoje te razlike, oba medicinska polja dele osnovne principe dijagnoze, lečenja i prevencije bolesti. Lekari u oba područja rade na pružanju najbolje moguće medicinske nege svojim pacijentima, bez obzira na uzrast.

Zašto je važna pedijatrija?

Pedijatrija je važna iz nekoliko ključnih razloga:
 • Briga o najmlađima: Pedijatrija se bavi zdravljem najmlađih članova društva, od novorođenčadi do adolescenata. Deca su posebno osetljiva populacija i zahtevaju posebnu pažnju i ekspertizu u vezi s njihovim zdravstvenim potrebama i razvojem.
 • Prevencija bolesti: Pedijatri igraju ključnu ulogu u prevenciji bolesti kod dece putem vakcinacija, redovnih pregleda i saveta o zdravom načinu života. Rana identifikacija i upravljanje zdravstvenim problemima kod dece često mogu sprečiti ozbiljnije komplikacije u budućnosti.
 • Praćenje rasta i razvoja: Pedijatri prate rast i razvoj dece kroz redovne preglede. Ova praćenja pomažu u otkrivanju problema u fazi kada se mogu efikasno lečiti ili upravljati. Takođe, pomažu roditeljima da razumeju šta očekivati u razvoju svoje dece.
 • Hitna medicinska nega: Pedijatri su obučeni za pružanje hitne medicinske nege deci u slučajevima akutnih bolesti ili povreda. Njihovo znanje i veštine su ključni u brzom reagovanju na hitne situacije kod dece.
 • Psihološka podrška: Deca se suočavaju sa specifičnim psihološkim i emocionalnim izazovima tokom razvoja. Pedijatri pružaju podršku i savete kako bi pomogli deci da se nosi sa stresom, anksioznošću i drugim emocionalnim pitanjima.
 • Edukacija roditelja: Pedijatri igraju važnu ulogu u obrazovanju roditelja o nezi za decu, ishrani, bezbednosti i razvoju. Ovo pomaže roditeljima da bolje razumeju potrebe svoje dece i kako im pružiti najbolju brigu.
 • Multidisciplinarna saradnja: Pedijatri često sarađuju sa drugim specijalistima, kao što su dečiji hirurzi, dečiji kardiolozi, dečiji gastroenterolozi i mnogi drugi, kako bi obezbedili sveobuhvatnu brigu o deci.
 • Sve ovo čini pedijatriju od vitalnog značaja za zdravlje i budućnost dece i doprinosi unapređenju društvenog zdravlja.

 

Koje osnovne preglede i procedure obuhvata opšta pedijatrija?

Opšta pedijatrija obuhvata niz osnovnih pregleda i procedura koje se provode kako bi se pružila sveobuhvatna briga o zdravlju dece. Evo nekoliko osnovnih pregleda i procedura u opštoj pedijatriji:

Rutinski pregledi

Ovo uključuje redovne kontrole i pregledi dece kako bi se pratio njihov rast i razvoj. Ovakvi pregledi uključuju praćenje visine, težine, obvoda glave i drugih parametara. Lekar će takođe postavljati pitanja o razvoju i ponašanju deteta.

Vakcinacije dece

Pedijatri daju vakcine deci prema preporučenom rasporedu kako bi ih zaštitili od ozbiljnih zaraznih bolesti kao što su ospice, pertusis, difterija i mnoge druge.

Saveti o ishrani dece

Pedijatri pružaju savete o pravilnoj ishrani i ishrani dojene dece. Takođe, mogu da pomognu u upravljanju posebnim ishranama za decu sa alergijama ili drugim posebnim potrebama.

Saveti o razvoju dece

Pedijatri prate razvojne miljokaze kod dece i pružaju savete roditeljima o očekivanjima u razvoju deteta, kao i kako da podstiču fizički, emocionalni i intelektualni razvoj.

Lečenje bolesti i povreda kod dece

Pedijatri dijagnosticiraju i leče različite bolesti i povrede kod dece, uključujući infekcije, alergijske reakcije, astmu, prehlade, prelome kostiju i mnoge druge probleme.

Saveti o bezbednosti

Pedijatri pružaju informacije o bezbednosti deteta, kao što su pravilna upotreba auto-sedišta, sprečavanje povreda kod kuće i druge preventivne mere.

Rano otkrivanje i rano lečenje

Pedijatri rade na ranoj identifikaciji potencijalnih zdravstvenih problema kod dece kako bi se omogućilo rano lečenje i sprečavanje komplikacija.

Pregledi vida i sluha kod dece

Uključujući pregled očiju i sluha kod dece kako bi se identifikovali problemi kao što su kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam ili gubitak sluha.

Pregledi dečije kože

Pregledi kože su važni za dijagnozu i praćenje dermatoloških problema kod dece, uključujući ekceme, infekcije i druge bolesti kože.

Rutinski testovi i laboratorijski pregledi

To uključuje analize krvi, urina i druge laboratorijske testove kako bi se postavila dijagnoza ili pratio tijek bolesti.
Ovi pregledi i procedure čine osnovu opšte pedijatrije, a specifični pregledi i tretmani će varirati u zavisnosti od uzrasta i potreba svakog pojedinačnog pacijenta.

Sadržaj

Puls Go, medicinski centar omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje hitnih slučajeva.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje