• English
 • English

Opšta praksa

Pregled lekara opšte prakse

Svrha pregleda kod lekara opšte prakse je da se proceni vaše opšte zdravstveno stanje, dijagnostikuje i leči bolesti i povrede, pruži preventivnu negu i da pruži podršku, savete i odgovore na vaša pitanja u vezi sa zdravljem i dobrobiti. Preglede obavljaju doktori medicine ili specijalisti opšte medicine.

Zaduženja koja ima lekar opšte prakse

Konsultacije

Lekar opšte prakse može pružati konsultacije pacijentima kako kod kuće, tako i u ordinaciji, u zavisnosti od situacije i potreba pacijenta.  

 • Konsultacije kod kuće mogu biti korisne ako je pacijent nepokretan ili ne može da poseti ordinaciju zbog zdravstvenih razloga. Ove konsultacije mogu obaviti lično dolaskom lekara, putem telefona, video poziva ili drugih platformi.
 • Konsultacije u ordinaciji mogu biti naročito korisne ako je  neophodno sprovesti dodatne testove ili uputiti pacijenta na specijalistu ako je potrebno. 

Uvek je najbolje da se konsultujete sa lekarom opšte prakse kako biste saznali koje opcije su dostupne i koja je najbolja za vašu specifičnu situaciju.

Praćenje stanja pacijenta

Lekar opšte prakse ima važnu ulogu u praćenju pacijenata tokom vremena kako bi osigurao kontinuiranu brigu o njihovom zdravlju:

 • Putem redovnih pregleda kako bi ocenio opšte zdravlje pacijenta, obavio rutinske preglede, razgovarao o simptomima ili brigama i pratio promene u zdravstvenom stanju.
 • Praćenje hroničnih stanja poput dijabetesa, hipertenzije, astme ili artritisa, kako bi pratio tok bolesti, prilagodio terapiju ako je potrebno, pružio savete sprečavanju komplikacija.
 • Naručivanja laboratorijskih testova koji mogu pružiti informacije o zdravlju 
 • Praćenje terapije kako bi se osiguralo da se pravilno uzimaju lekovi i da se postižu očekivani rezultati. 

Praćenje pacijenata omogućava lekaru opšte prakse da pruži personalizovanu i kontinuiranu zdravstvenu negu, prati napredak i reaguje na bilo kakve promene ili probleme u zdravlju pacijenta. 

Dijagnostikovanje stanja ili bolesti

Doktor opšte prakse ima ključnu ulogu u dijagnostikovanju bolesti.

Lekar će razgovarati s vama o simptomima koje imate, njihovom trajanju, intenzitetu, načinu nastanka i promenama tokom vremena.

 • Pitanja koja postavlja lekar mogu pomoći u otkrivanju potencijalnih uzroka simptoma i usmeriti dalje dijagnostičke korake.  
 • Lekar će izvršiti fizički pregled kako bi procenio vaše vitalne znake, pregledao relevantne delove tela i otkrio fizičke znakove bolesti.
 • Takođe, može zatražiti različite dijagnostičke testove  što može uključivati laboratorijske analize krvi, urina ili stolice, rendgenske snimke, ultrazvuk, EKG ili druge relevantne testove. Rezultati tih testova mogu pružiti objektivne podatke za postavljanje dijagnoze.
 • U nekim slučajevima, lekar opšte prakse može uputiti pacijenta specijalisti (kardiologu, ortopedu, gastroenenterologu) ukoliko se sumnja na specifičnu bolest koju zahteva stručnost tog specijaliste.

Važno je napomenuti da lekar opšte prakse može dijagnostikovati i lečiti većinu rutinskih i uobičajenih bolesti. Lekari opšte prakse stiču značajno iskustvo u prepoznavanju i dijagnostikovanju različitih bolesti tokom svoje prakse.

Upućivanje na dodatna ispitivanja i testiranja

Lekar opšte prakse po potrebi šalje na izradu različitih testova 

Analiza kompletna krvne slike (KKS) sa leukocitarnom formulom može pružiti korisne informacije o stanju vašeg organizma i ukazati na različite bolesti ili poremećaje kao što su: infekcije, zapaljenski procesi, anemija, imunološki poremećaji, leukemija, alergijske reakcije i ostale hematološke poremećaje.

Osnovna biohemija krvi, koja se često izvodi kao deo rutinske laboratorijske analize, pruža informacije o:

 • bolesti jetre (ALT i AST, albumin i bilirubin),
 • bolesti bubrega (kreatinin i urea)
 • dijabetesu (glukoza),
 • poremećaju elektrolita (natrijum, kalijum, kalcijum i fosfat),
 • poremećaju lipidnog profila (ukupni holesterol, LDL i HDL holesterola ili trigliceridi) mogu ukazivati na povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti,
 • poremećaju hormona štitne žlezde tj tireoidnih hormona (T3, T4). 

Urinarna analiza, može pružiti korisne informacije o potencijalnim bolestima kao što je infekcija urinarnog trakta, bubrežna bolest, dijabetes, kamenci, dehidrataciija, bolesti jetre, žuči i bubrega.

Doktor može izvesti elektrokardiogram (EKG) kao deo rutinskog pregleda ili kao deo dijagnostičkog postupka da bi dobio informacije o artitmijama, ishemijskoj bolesti srca, blokovi sprovođenja, učinak lekova na srčanu funkciju.

Lekar opšte prakse može naručiti test stresa kako bi procenio kako vaše srce reaguje na fizički napor. Test stresa se obično izvodi na traci za trčanje ili biciklu. Koristi se za procenu koronarne arterijske bolesti, nivoa fizičke kondicije, praćenje postavljenog tretmana kao i reakcije na lekove.

Lekar može preporučiti rendgenski snimak kao deo dijagnostičkog postupka ili za praćenje određenog stanja. Koristi se najčešće za dijagnostiku preloma kostiju, plućnih oboljenja, bolesti zglobova, ulkusa želuca ili duodenuma, zapaljenje creva, kamenje u bubrezima i žuči.

Lekar opšte prakse vrši analizu testova u cilju uspostavljanja dijagnoze npr testiranje uzorka urina. Ukoliko u urinu postoji prisustvo povišenog broja leukocita, zajedno s prisustvom bakterija, može ukazivati na urinarnu infekciju. Ako u urinu postoji prisustvo proteína to može uakazati na bubrežnu bolest. Povišena glukoza u urinu (glukozurija) može ukazivati na dijabetes, a pristustvo kristala na kamenje u mokraćnim putevima.

Pružanje prve pomoći u hitnim slučajevima

Lekar opšte prakse pruža prvu pomoć u nekim situacijama kao što su akutni srčani udar, anafilaktički šok, teška astma, ozbiljne povrede, maligna hipertenzija.  U ovim situacijama, lekar će pružiti prvu pomoć, stabilizovati pacijenta i uputiti ga u hitnu službu ili hirurški centar radi daljeg tretmana.

Planiranje terapije

Lekar opšte prakse nakon postavljanja dijagnoze, planira terapiju koja odgovara specifičnoj bolesti ili stanju pacijenta. Terapija može uključivati lekove, fizičku terapiju, hirurške zahvate ili druge intervencije, u zavisnosti od potreba pacijenta. Terapija se prilagođava prema individualnim potrebama svakog pacijenta. 

Zašto su redovni pregledi lekara opšte prakse važni?

Redovni pregledi kod lekara opšte prakse su važni iz nekoliko razloga:

Prevencija bolesti

Doktor može da identifikuje rane znakove bolesti ili faktore rizika i preduzme preventivne mere. 

Rano otkrivanje bolesti

Redovni pregledi omogućavaju lekaru opšte prakse da prati zdravstveno stanje pacijenta tokom vremena. Ovo može pomoći u otkrivanju bolesti u ranim fazama, kada su lakše tretirane i imaju bolje prognoze. 

Upravljanje hroničnim bolestima

Poput dijabetesa, astme, artritisa ili hipertenzije, gde se  može pratiti kontrola bolesti, prilagoditi terapiju ako je potrebno, pratiti napredak i pružiti podršku i savete za upravljanje simptomima i sprečavanje komplikacija.

Savetovanje e o ishrani, fizičkoj aktivnosti, upravljanju stresom

Doktor može dati preporuke u vezi sa prestankom pušenja i drugim aspektima zdravlja. Takođe, lekar može pružiti edukaciju o specifičnim zdravstvenim stanjima i informisati pacijenta o dostupnim opcijama lečenja i preventivnim merama.

Kontinuitet zdravstvene nege

Lekar može pratiti pacijenta tokom vremena, razumeti njihovu medicinsku istoriju, ažurirati podatke o alergijama, lekovima i prethodnim dijagnozama, i pružiti personalizovanu brigu u skladu sa potrebama.

lekarka opste prakse

Koliko često treba da se obavi pregled kod lekara opšte prakse?

Uobičajeno je preporučeno da pojedinac ima redovne preglede kod lekara opšte prakse, čak i ako se ne oseća bolesno. Tačna učestalost pregleda može zavisiti od nekoliko faktora, uključujući starost, pol, medicinsku istoriju, prisustvo hroničnih bolesti i faktore rizika. 

Ukoliko je osoba odrasla i nema postojeće zdravstvene probleme, preporučuje se da ima pregled kod lekara opšte prakse najmanje jednom godišnje.  Starije osobe, posebno one starije od 65 godina, obično imaju povećani rizik od određenih bolesti i stanja. Preporučuje se da starije osobe imaju redovne preglede kod lekara opšte prakse najmanje jednom godišnje, ili prema uputstvima lekara. Važno je naglasiti da ove su smernice opšte prirode i da se mogu razlikovati od osobe do osobe. Osobe s postojećim zdravstvenim problemima ili visokim rizikom od određenih bolesti mogu zahtevati češće preglede ili dodatne specijalističke konsultacije. 

Detalji pregleda lekara opšte prakse

Šta doneti na pregled lekara opšte prakse?

Pre nego što odete na pregled, obavezno ponesite sve relevantne medicinske dokumente. To uključuje prethodne medicinske kartone, rezultate laboratorijskih analiza ili bilo kakvu drugu relevantnu dokumentaciju koja može biti od pomoći lekaru.

Šta očekivati tokom pregleda lekara opšte prakse?

Tokom pregleda kod lekara opšte prakse možete očekivati sledeće:

Razgovor o simptomima i istoriji bolesti: Lekar će vas pozvati u ordinaciju i razgovarati s vama o vašim simptomima, problemima ili bilo kakvim zdravstvenim pitanjima koja imate. Lekar će postavljati pitanja kako bi dobio jasnu sliku o vašim simptomima, koliko dugo traju i kako se menjaju tokom vremena. Takođe će vas pitati o vašoj medicinskoj istoriji, ranijim bolestima, operacijama, alergijama, porodičnoj anamnezi i upotrebi lekova.

Nakon razgovora, lekar će obaviti fizički pregled. To može uključivati merenje krvnog pritiska, pregled slušanjem pluća i srca stetoskopom, pregled trbuha, pregled očiju, ušiju, nosa, grla, kože ili bilo kojeg drugog dela tela koji je relevantan za vaše simptome ili zdravstveno stanje.

U zavisnosti od vaših simptoma i potreba, lekar opšte prakse može zatražiti dodatne dijagnostičke testove. To može uključivati laboratorijske analize krvi, urina ili stolice, rendgenske snimke, ultrazvuk ili druge testove koji su relevantni za vaše zdravstveno stanje.

Na osnovu razgovora, fizičkog pregleda i rezultata dijagnostičkih testova, lekar će postaviti dijagnozu ili, ako je potrebno, uputiti vas na specijalistu za dalje evaluacije. Nakon postavljanja dijagnoze, lekar će vam objasniti rezultate i predložiti odgovarajući plan lečenja. To može uključivati propisivanje lekova, preporuke za promene životnog stila, terapiju ili uputstva za dalje testiranje ili praćenje.

Lekar opšte prakse će vam pružiti zdravstvene savete i smernice kako biste održali dobro zdravlje. To može uključivati savete o ishrani, fizičkoj aktivnosti, upravljanju stresom, vakcinaciji, preventivi bolesti ili drugim aspektima prevencije.

Koliko traje pregled lekara opšte prakse?

Trajanje pregleda kod lekara opšte prakse može varirati u zavisnosti od različitih faktora, kao što su priroda problema, broj simptoma koje izveštavate, dodatni dijagnostički testovi koji se mogu zahtevati i opšta zauzetost lekara. Međutim, uobičajeno trajanje pregleda kod lekara opšte prakse je obično između 10 i 30 minuta.

Nakon pregleda lekara opšte prakse

Nakon pregleda možete očekivati nekoliko stvari:

 1. Dijagnoza: lekar će vam objasniti rezultate i razjasniti prirodu vaše bolesti ili stanja.
 2. Terapijski plan: može uključivati preporuku za lekove, fizičku terapiju, promene u ishrani ili načinu života, ili druge terapijske intervencije. Lekar će vam objasniti svrhu terapije, potencijalne rizike ili neželjene efekte, kao i očekivane rezultate.
 3. Uput za specijalistu: Ako je potrebno dodatno ispitivanje ili specijalizovano lečenje.
 4. Praćenje i kontrola: zakazivanje redovnih pregleda, praćenje odgovora na terapiju, prilagođavanje doza lekova ili sprovođenje dodatnih testova kako bi se pratilo napredovanje vašeg zdravstvenog stanja.

Važno je imati na umu da svaki lekar opšte prakse može imati svoj individualni pristup i proceduru, pa se mogućnosti i koraci mogu razlikovati. Takođe, u hitnim situacijama ili kod ozbiljnijih bolesti, lekar opšte prakse može vas uputiti na hitnu pomoć ili bolnicu radi dalje evaluacije i tretmana.

Rezultati i praćenje

Koji su mogući rezultati pregleda i šta oni znače?

Rezultati pregleda kod lekara opšte prakse mogu biti različiti, zavisno od prirode vašeg zdravstvenog stanja. 

 • Ako se radi o rutinskom pregledu, rezultati mogu biti normalni, što znači da nema primetnih problema ili bolesti. Lekar će vam možda preporučiti određene preventivne mere ili promene u načinu života kako biste održali dobro zdravlje.
 • Ako imate simptome ili probleme, lekar će možda postaviti odgovarajuću dijagnozu i preporučiti terapijski plan. Na primer, može vam propisati lekove, preporučiti promene u ishrani ili vežbanju, ili uputiti na specijalistu radi dalje dijagnostike i lečenja.
 • U nekim slučajevima, lekar opšte prakse može primetiti simptome ili znakove koji zahtevaju dodatnu evaluaciju, pa možete biti upućeni na specijalistu ili se mogu zakazati dodatni testovi.
 • Nakon pregleda, lekar opšte prakse može vam pružiti savete i uputstva o tome kako se nositi sa simptomima, brinuti o sebi i pratiti napredak. To može uključivati uputstva o uzimanju propisanih lekova, promeni u ishrani, preporuke za vežbanje ili upravljanje stresom.

Kada treba da se obratite svom lekaru nakon pregleda?

Nakon pregleda kod lekara opšte prakse, postoji nekoliko situacija u kojima bi trebalo ponovno da se obratite svom lekaru opšte prakse:

Ako primetite bilo kakve promene ili pogoršanje simptoma nakon pregleda

To može uključivati novonastale simptome, jačanje postojećih simptoma ili nedovoljno poboljšanje nakon prethodno preporučenog lečenja.

Ako doživite bilo kakve neželjene efekte ili nuspojave od propisane terapije

To može uključivati alergijske reakcije, probleme sa varenjem, poremećaje spavanja ili bilo koje druge neobične reakcije na lekove ili tretmane.

Ako imate pitanja ili nedoumice o vašem zdravstvenom stanju, terapiji ili preporukama

Važno je da razumete svoje zdravlje i da budete informisani kako biste doneli prave odluke o svom lečenju.

Ako je dogovoreno da se ponovo javite lekaru

Trebalo bi se pridržavati tog rasporeda i zakazati kontrolni pregled prema uputstvima lekara.

Ako se pojave nove zdravstvene brige, pitanja ili probleme o kojima želite razgovarati sa svojim lekarom

To može biti vezano uz bilo koju oblast zdravlja koju želite razmotriti sa svojim lekarom opšte prakse.

 

Cene pregleda lekara opšte prakse pogledajte u našem cenovniku.

Sadržaj

Puls Go, medicinski centar omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje hitnih slučajeva.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje