• English
  • English

O nama

Puls Go - prvi privatni centar za brzu dijagnostiku i zbrinjavanje skoro svih medicinskih stanja u Srbiji

Kad je zdravlje ugroženo, faktor vremena i brzina reakcije su najvažniji. Svesni te činjenice, osnovali smo Puls Go – prvi privatni medicinski sistem u Srbiji fokusiran na brzu dijagnostiku i zbrinjavanje skoro svih medicinskih stanja.

Naš resurs

regionalno dostupan dijagnostički centar

Posedujemo novu, modernu, tehnološki superiornu opremu vodećih svetskih proizvođača, zbog čega s pravom važimo za regionalno relevantan dijagnostički centar u čijem sastavu se nalaze: laboratorija, aparati za ultrazvučnu i dopler dijagnostiku, digitalni rendgen, kao i najmoderniji 128-slajsni Philips Incisive CT skener sa softverom koji po zadatom algoritmu izračunava minimalnu dozu jonizirajućeg zračenja i snižava ga za do 90% u cilju zaštite pacijenta.

Osim aparata za najšire dijagnostičke potrebe, u svom sastavu posedujemo i kompletnu dijagnostičku opremu za detekciju i praćenje kardiovaskularnih bolesti i stanja.

Naš adut

tim vrhunskih i iskusnih stručnjaka

U PULS GO centru rade visokokvalifikovani i iskusni medicinski stručnjaci, uključujući lekare, medicinske sestre, tehničare i drugo osoblje specijalizovano za brzu dijagnostiku i negu. S ponosom ističemo da u timu okupljamo eminentne opšte hirurge, kardiologe, ortopede, specijaliste sportske i regenerativne medicine, gastroenterologe, kao i lekare opšte prakse. Ekspertiza našeg tima garantuje primenu optimalnih i inovativnih rešenja za svaki vaš problem.
Sve aktivnosti naših stručnjaka usko su povezane, članovi tima imaju visok stepen međusobne koordiniracijekako bi se pacijenti brzo i efikasno pregledali, dijagnostikovali i lečili.
Pored stručnosti, naš tim odlikuje se i visokom fleksibilnošću i spremnošću da se prilagodimo potrebama pacijenata.
Povezani smo i sa drugim medicinskim ustanovama i stručnjacima, a sve u cilju pružanja najbolje i najefikasnije moguće nege i podrške pacijentima u svim fazama lečenja.

Naš nivo

poslovanje po najvišim međunarodnim standardima

Garanciju kvaliteta usluga u Puls Go centru za brzu dijagnostiku i negu pružaju najstroži međunarodni standardi koje primenjujemo u svakodnevnom radu. Zahvaljujući tome, pacijentima je obezbeđen visok i uvek isti nivo kvaliteta pružene usluge, kao i apsolutna zaštita njihove bezbednosti i privatnosti.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje