• English
 • English

Laboratorija

Laboratorijski medicinski testovi igraju ključnu ulogu u dijagnostici, praćenju i lečenju različitih zdravstvenih stanja. Ovi testovi uključuju analizu uzoraka krvi, urina, tkiva ili drugih telesnih tečnosti kako bi se prikupile informacije o zdravlju pacijenta. Važnost laboratorijskih testova ne može se preceniti, jer oni zdravstvenim radnicima pružaju vitalne uvide da postave tačne dijagnoze i razviju odgovarajuće planove lečenja.

U kojim slučajevima su laboratorijski testovi važni?

Jedan od primarnih benefita laboratorijskih testova leži u njihovoj sposobnosti da otkriju bolesti ili stanja u ranoj fazi, često pre nego što se pojave primetni simptomi. Rano otkrivanje omogućava brzu intervenciju, što dovodi do boljih ishoda i potencijalno spašavanja života. Na primer, testovi krvi mogu da identifikuju biomarkere koji ukazuju na stanja kao što su dijabetes, visok holesterol ili određene vrste raka, što omogućava pravovremenu intervenciju i lečenje.

Laboratorijski testovi takođe pomažu u praćenju progresije bolesti i proceni efikasnosti lečenja. Merenjem specifičnih parametara, kao što su broj krvnih zrnaca, nivoi hormona ili funkcija organa, zdravstveni radnici mogu proceniti odgovor na terapiju i izvršiti neophodna prilagođavanja. 

Pored dijagnoze i praćenja, laboratorijski testovi su neophodni za potrebe skrininga. Omogućavaju identifikaciju faktora rizika ili ranih znakova bolesti čak i kod asimptomatskih osoba. Na primer, redovni pregledi za stanja kao što su rak dojke, rak prostate ili polno prenosive infekcije pomažu u ranom otkrivanju abnormalnosti, olakšavajući pravovremene intervencije i povećavajući šanse za uspešno lečenje.

Laboratorijski testovi takođe pomažu u proceni ukupnog zdravlja i obezbeđuju osnovu za buduća poređenja. Analizom različitih biomarkera i indikatora, kao što su nivoi holesterola, enzimi jetre ili funkcija bubrega, zdravstveni radnici mogu proceniti opšte stanje pojedinca. Ove informacije su posebno važne tokom rutinskih pregleda i mogu da usmere promene načina života kako bi se unapredilo bolje zdravlje i sprečile buduće komplikacije.

Šta trebate znati o testiranju krvi?

Testovi krvi su medicinske procedure koje uključuju analizu uzorka krvi kako bi se dobile informacije o zdravlju osobe. 

Daju suštinski uvid u opšte zdravlje osobe, pomažući zdravstvenim radnicima da dijagnostikuju bolesti, prate efikasnost lečenja, procenjuju funkciju organa i skriniraju potencijalne zdravstvene probleme. Oni mogu otkriti širok spektar stanja, uključujući infekcije, anemiju, dijabetes, bolesti jetre ili bubrega, hormonsku neravnotežu i još mnogo toga.

Testove krvi sprovodi zdravstveni radnik u zdravstvenoj ustanovi, najčešće tehničar u laboratoriji ili ambulanti. Procedura uključuje uzimanje malog uzorka krvi iz vene na ruci pomoću igle i šprica ili ubodom prsta. Taj uzorak krvi se zatim šalje u laboratoriju na analizu.

Vrste laboratorijskih testova koji se najčešće obavljaju

Kompletna krvna slika (KKS)

Ovo je jedan od najčešćih testova krvi koji se obavljaju. Pruža informacije o različitim komponentama krvi, uključujući crvena krvna zrnca, bela krvna zrnca i trombocite. KKS pomaže u proceni opšteg zdravlja, otkrivanju anemije ili infekcije i praćenju odgovora na terapiju.

Osnovni metabolički panel ili sveobuhvatni metabolički panel

Oni mere različite supstance u krvi, kao što su elektroliti, glukoza, markeri funkcije bubrega (kreatinin, azot uree u krvi), markeri funkcije jetre (bilirubin, enzimi jetre), i proteini. Oni pomažu u proceni funkcije organa, otkrivanju neravnoteže i identifikaciji stanja kao što su bolesti bubrega ili jetre, dijabetes i poremećaji elektrolita.

Lipidni profil

Lipidni profil meri nivoe holesterola i triglicerida u krvi, koji su važni pokazatelji kardiovaskularnog zdravlja. Lipidni profil pomaže u proceni rizika od srčanih oboljenja i usmeravaju promene u načinu života ili lekove za kontrolu nivoa holesterola.

Testovi glukoze u krvi

Ovi testovi određuju nivo šećera (glukoze) u krvi. Koriste se za dijagnozu i praćenje dijabetesa ili procenu tolerancije na glukozu. Ovi testovi mogu uključivati šećer u krvi natašte, nasumični šećer u krvi ili oralni test tolerancije glukoze (OGTT).

Testovi funkcije štitne žlezde

Njima se mere nivoi hormona (kao što su TSH, T3 i T4) da bi se procenila funkcija štitne žlezde. Oni pomažu u dijagnostikovanju stanja poput hipotireoze, hipertireoze i praćenju efikasnosti terapije za štitnu žlezdu. Ovi testovi mogu uključivati i detekciju određenih antitela koja učestvuju u bolestima štitne žlezde, kao što su Hašimoto tireoiditis ili Grejvs-Bezedovljeva bolest. 

Testovi na zarazne bolesti

Testovi krvi mogu otkriti prisustvo specifičnih antitela ili antigena u krvi, što ukazuje na infekcije kao što su HIV, hepatitis, Lajmska bolest ili polno prenosive infekcije (SPI).

Tumor markeri

Određeni testovi krvi mogu identifikovati specifične proteine ili markere povezane sa određenim vrstama raka. Primeri uključuju PSA (prostato-specifični antigen) za rak prostate, CA-125 za rak jajnika ili CEA (karcinoembrionalni antigen) za kolorektalni kancer.

Testovi krvi u trudnoći

Ovi testovi mere nivoe hormona, kao što je humani horionski gonadotropin (hCG), da bi se potvrdila trudnoća i procenila gestacijska starost.

Važno je napomenuti da se preporučeni specifični testovi krvi mogu razlikovati u zavisnosti od starosti, pola, istorije bolesti, simptoma i procene lekara opšte prakse ili specijaliste. Konsultacija sa zdravstvenim radnikom je neophodna da bi se odredili odgovarajući testovi krvi na osnovu specifičnih zdravstvenih problema ili potreba za skriningom.

Zašto se naručuje laboratorijski test? 

Laboratorijski testovi se naručuju iz različitih razloga, u zavisnosti od simptoma pojedinca, istorije bolesti i kliničke procene lekara. Evo nekoliko uobičajenih razloga zašto se naručuju testovi krvi:

Uspostavljanje dijagnoze

 Testovi krvi pomažu zdravstvenim radnicima da dijagnostikuju različita medicinska stanja procenom specifičnih markera, nivoa supstanci ili identifikacijom antitela u krvi. Na primer, testovi krvi mogu pomoći u dijagnosticiranju infekcija, anemije, hormonske neravnoteže, bolesti jetre ili bubrega, autoimunih poremećaja i genetskih stanja.

Praćenje i lečenje

Testovi krvi se koriste za praćenje napredovanja bolesti ili efikasnosti lečenja. Redovnim merenjem specifičnih markera ili supstanci u krvi, zdravstveni radnici mogu proceniti da li tretman deluje ili su potrebna prilagođavanja. Testovi krvi se obično koriste za praćenje hroničnih stanja poput dijabetesa, bolesti bubrega ili raka.

Skrining

Testovi krvi se koriste kao deo rutinskih zdravstvenih pregleda za otkrivanje faktora rizika ili ranih znakova određenih bolesti. Na primer, kardiolog može tražiti da uradite lipidni profil koji se koristi za skrining kardiovaskularnog rizika, a testovi glukoze u krvi se koriste za skrining dijabetesa.

Preoperativna procena

Pre operacije ili određenih medicinskih proceduram, mogu se naručiti testovi krvi da bi se procenilo opšte zdravlje pacijenta, proverila bilo koja osnovna stanja koja bi mogla da utiču na proceduru i da se osigura da je pacijent sposoban za operaciju.

Istraživanje

 Testiranje krvi u medicinskim istraživanjima omogućava otkrivanje biomarkera, proučavanje mehanizama bolesti, procenu efikasnosti lekova i identifikaciju genetskih varijacija, doprinoseći napretku u dijagnostici, lečenju i opštem razumevanju bolesti.

Imajte na umu da će konkretni razlozi za naručivanje testova krvi zavisiti od pojedinačnih okolnosti, simptoma i istorije bolesti. Zdravstveni radnici će odredili najprikladnije testove krvi na osnovu jedinstvene situacije svakog pacijenta.

Kakve su posledice ako se test ne obavi?

Posledice nesprovođenja laboratorijskog testa mogu se razlikovati u zavisnosti od konkretne situacije i svrhe za koju je test bio potreban. Međutim, generalno, nesprovođenje laboratorijskog testa kada je indikovano može dovesti do potencijalnih negativnih ishoda, kao što su:

 1. Propuštena dijagnoza: Laboratorijski testovi često igraju ključnu ulogu u dijagnostici različitih zdravstvenih stanja. Bez neophodnog testa, postoji rizik od propuštanja važnih dijagnostičkih informacija, odlaganja odgovarajućeg lečenja ili pogrešne dijagnoze stanja.
 2. Odlaganje započinjanja terapije: Laboratorijski testovi mogu pružiti dragocene informacije o napredovanju bolesti, efikasnosti lečenja ili potencijalnim rizicima. Bez ovih uvida, može doći do kašnjenja u započinjanju neophodnih terapija ili donošenju informisanih odluka u vezi sa najprikladnijim terapijskim pristupom.
 3. Greške u vezi sa lekovima: Laboratorijski testovi mogu pomoći u određivanju doza lekova, proceni interakcija lekova ili praćenju nivoa lekova u telu. Bez ovih testova, postoji veća verovatnoća nepravilnog menadžmenta lekova, što može dovesti do neefikasnog lečenja, neželjenih reakcija ili toksičnosti.
 4. Nedostatak praćenja: Laboratorijski testovi su neophodni za praćenje hroničnih stanja, progresije bolesti ili odgovora na lečenje. Nesprovođenje redovnih testova može umanjiti efikasnost praćenja stanja pacijenta, što potencijalno dovodi do pogoršanja bolesti. 
 5. Propuštene prilike za prevenciju: Laboratorijski testovi su ključni za rano otkrivanje i skrining različitih bolesti. Bez odgovarajućeg skrininga, postoji rizik od propuštanja mogućnosti za preventivnu negu ili ranu intervenciju, što može uticati na efikasnost lečenja i opšte zdravstvene stanje.

Uvek je preporučljivo da se konsultujete sa zdravstvenim radnikom kako biste utvrdili neophodnost testova krvi i potencijalni uticaj njihovog nesprovođenja u određenoj situaciji.

Koliko je test dobar u razlikovanju zdravog stanja od bolesti?

Laboratorijski testovi su dragoceni alati za razlikovanje zdravog stanja i bolesti. Oni obezbeđuju objektivna merenja različitih markera, kao što su broj krvnih zrnaca, nivoi hormona, enzimi, proteini ili genetski materijal, što može ukazivati na prisustvo abnormalnosti ili neravnoteže povezanih sa određenim bolestima. Iako su testovi krvi važni dijagnostički alati, oni sami po sebi ne mogu uvek dati konačnu dijagnozu. Tumačenje rezultata testova krvi treba da se vrši u kombinaciji sa drugim kliničkim informacijama od značaja, medicinskom istorijom i dodatnim dijagnostičkim testovima kako bi se tačno procenio zdravstveni status pojedinca.

Kako se tumače rezultati testa?

Rezultate laboratorijskih testova tumače zdravstveni radnici, kao što su lekari ili specijalisti biohemije, koji analiziraju vrednosti i obrasce dobijene iz testova. Tumačenje uključuje poređenje rezultata sa utvrđenim referentnim rasponima, koji se obično zasnivaju na opštoj populaciji ili specifičnoj demografiji pacijenata.

Tumačenje uzima u obzir različite faktore, uključujući istoriju bolesti pacijenta, simptome, nalaze fizičkog pregleda i druge relevantne dijagnostičke informacije. Abnormalni rezultati testova izvan referentnog opsega mogu ukazivati na prisustvo bolesti ili stanja, kao i da prikažu ozbiljnost stanja.

Tumačenje rezultata laboratorijskih testova zahteva kliničku ekspertizu, jer uključuje razmatranje konteksta situacije pojedinačnog pacijenta. Pojedinačni abnormalni rezultat možda ne znači uvek značajan zdravstveni problem, a dalja ispitivanja ili klinička korelacija mogu biti neophodni da bi se postavila konačna dijagnoza.

Važno je napomenuti da tumačenje rezultata laboratorijskih testova treba da obavljaju kvalifikovani zdravstveni radnici koji imaju znanje i stručnost da razumeju implikacije rezultata u širem kliničkom kontekstu zdravlja pacijenta.

 

Režim ishrane radi sprovođenja testa krvi

Pre samog testa, generalno se preporučuje da se pridržavate uputstava ili smernica lekara koe ćete dobiti. Međutim, evo nekoliko opštih saveta koji vam mogu pomoći da se pripremite za test krvi:

Gladovanje

Određeni testovi krvi, kao što su lipidni profil ili testovi glukoze, mogu zahtevati da prethodno postite. Obično se savetuje post od 8 do 12 sati, što znači izbegavanje hrane i pića (osim vode) tokom tog perioda. Od suštinskog je značaja da se pridržavate posebnih uputstava o postu koja vam daje zdravstveni radnik.

Hidratacija

Generalno se preporučuje da ostanete dobro hidrirani tako što ćete uneti dovoljnu količinu vode pre analize krvi, osim ako nije drugačije naznačeno. Adekvatna hidratacija može olakšati vađenje krvi.

Lekovi i suplementi

Razgovarajte sa svojim lekarom da li treba da nastavite ili privremeno pauzirate bilo koje lekove ili suplemente pre analize krvi. Neki lekovi ili suplementi mogu da ometaju rezultate testa i možda će biti potrebna prilagođavanja.

Alkohol i kofein

Preporučljivo je izbegavati alkohol najmanje 24 sata pre testa krvi, jer može uticati na markere funkcije jetre. Pored toga, prekomerni unos kofeina može ometati određene testove, pa se preporučuje umerenost.

Vreme obroka

Ako niste obavezni da postite, zakazivanje testa krvi ranije ujutru može biti od koristi, jer omogućava tačna osnovna merenja pre uzimanja hrane.

Ograničenja u ishrani

U određenim slučajevima, kao što je testiranje na alergije, mogu se preporučiti određena ograničenja u ishrani pre testa krvi. Pridržavajte se svih uputstava koje je dao zdravstveni radnik u vezi sa modifikacijama ili ograničenjima u ishrani.

Važno je napomenuti da su ovo opšte smernice, a posebna uputstva mogu da variraju u zavisnosti od vrste krvnog testa, individualnih zdravstvenih stanja i preporuka lekara. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom ili laboratorijom u vezi sa bilo kakvim specifičnim uputstvima o ishrani ili ograničenjima u vezi sa vašim testom krvi.

 

Koliko su pouzdani laboratorijski testovi?

Laboratorijski testovi se generalno smatraju veoma preciznim, ali tačnost može da varira u zavisnosti od nekoliko faktora, uključujući specifičan test koji se izvodi, laboratoriju koja sprovodi test i kvalitet prikupljenog uzorka. 

Osetljivost i specifičnost

Osetljivost se odnosi na sposobnost testa da ispravno identifikuje pojedince koji imaju određeno stanje, dok se specifičnost odnosi na njegovu sposobnost da ispravno identifikuje osobe koje nemaju to stanje. Veće vrednosti osetljivosti i specifičnosti ukazuju na veću tačnost za otkrivanje pravih pozitivnih, odnosno pravih negativnih.

Vrste testova

Različiti laboratorijski testovi mogu imati različite nivoe tačnosti. Neki testovi imaju dobro utvrđene stope tačnosti zasnovane na opsežnim istraživanjima i studijama validacije, dok drugi mogu imati više varijabilnosti ili ograničenja u njihovoj tačnosti zbog faktora kao što su kvalitet uzorka ili varijacije u individualnoj fiziologiji.

Pouzdanost laboratorije

Tačnost laboratorijskih testova takođe može zavisiti od kvaliteta i pouzdanosti laboratorije koja sprovodi test. Akreditovane laboratorije koje prate standardizovane protokole i prolaze kroz redovne mere obezbeđenja kvaliteta obično imaju veće stope tačnosti.

Način rukovanja uzorkom

Na tačnost laboratorijskih testova može uticati kvalitet i rukovanje uzorkom. Greške u prikupljanju uzoraka, transportu ili skladištenju mogu potencijalno uticati na rezultate testa. Važno je pratiti ispravne procedure prikupljanja uzoraka kako biste osigurali tačne rezultate.

Tumačenje i klinički kontekst

Tačna interpretacija rezultata laboratorijskih testova zahteva znanje i stručnost zdravstvenih radnika. Rezultate testova treba tumačiti zajedno sa drugim kliničkim informacijama, istorijom bolesti i dodatnim dijagnostičkim testovima da bi se steklo sveobuhvatno razumevanje zdravstvenog statusa pacijenta.

Nepreciznost testova

Dok laboratorijski testovi generalno pružaju pouzdane i tačne informacije, bitno je naglasiti da nijedan test nije 100% savršen. Lažno pozitivni ili lažno negativni rezultati mogu se javiti u određenim okolnostima, a mogu postojati ograničenja ili inherentne varijabilnosti povezane sa specifičnim testovima. Redovne mere kontrole kvaliteta, studije validacije i tekuća istraživanja pomažu da se kontinuirano poboljšava tačnost laboratorijskih testova.

 

Kako se nositi sa anksioznošću zbog medicinskih testova?

Suočavanje sa anksioznošću pre medicinskog testiranja je uobičajeno iskustvo za mnoge osobe. Evo nekoliko strategija koje mogu pomoći da se nosite sa anksioznošću u takvim situacijama:

Potražite informacije: Obrazujte se o specifičnom medicinskom testu kojem se podvrgavate. Razumevanje svrhe, procedure i očekivanih rezultata testa može pomoći u ublažavanju anksioznosti pružanjem osećaja kontrole.

Komunicirajte sa zdravstvenim radnicima: Razgovarajte o svojim brigama i anksioznosti sa svojim lekarom. On vam može pružiti sigurnost, detaljno objasniti proceduru i odgovoriti na sva pitanja ili strahove koje imate. Otvorena komunikacija može pomoći u ublažavanju anksioznosti i izgradnji poverenja.

Vežbajte tehnike opuštanja: Radite vežbe opuštanja kao što su duboko disanje, meditacija ili progresivna relaksacija mišića. Ove tehnike mogu vam pomoći da smirite svoj um i telo, smanje stres i podstiču opuštanje pre testa.

Distrakcije: Uključite se u aktivnosti ili hobije koji vam mogu odvratiti um i pomoći da pomerite fokus sa anksioznih misli. Čitanje knjige, slušanje muzike, gledanje filma ili učešće u zabavnim aktivnostima mogu biti efikasne odvraćanje pažnje.

Mreža podrške: Potražite podršku od porodice, prijatelja ili grupa za podršku. Deljenje svojih osećanja i zabrinutosti sa drugima koji razumeju može pružiti utehu i emocionalnu podršku tokom ovog perioda.

Zamislite pozitivan ishod: Zamislite pozitivan ishod ili vizualizujte sebe kako uspešno prolazite kroz medicinski test. Pozitivna vizualizacija može pomoći u smanjenju anksioznosti i stvaranju optimističnijeg načina razmišljanja.

Budite dobro informisani: Uverite se da pratite sva uputstva pre testiranja koja vam je dao zdravstveni radnik, kao što su post ili druga ograničenja. Pripremljenost i poštovanje smernica mogu pomoći u smanjenju anksioznosti u vezi sa rezultatima testa.

Uključite se u brigu o sebi: Dajte prioritet aktivnostima samopomoći kao što su dovoljno sna, zdrava ishrana, bavljenje fizičkim vežbama i vežbanje tehnika upravljanja stresom. Briga o vašem opštem blagostanju može pomoći u smanjenju nivoa anksioznosti.

Distrakcije tokom testiranja: Tokom testa, možete da se ometate fokusiranjem na duboko disanje, ili slušanjem umirujuće muzike. Komunicirajte sa zdravstvenim radnicima koji sprovode test ako imate određene nedoumice ili zahteve tokom procedure.

Zapamtite da je normalno da se osećate anksiozno pre medicinskog testiranja, ali primena ovih strategija vam može pomoći u smanjenju anksioznosti. Ukoliko anksioznost i dalje postoji ili značajno ometa svakodnevni život, razmislite o traženju stručne podrške od strane psihologa.

Referentni interval za tumačenje rezultata laboratorijskih testova

Referentni intervali, takođe poznati kao referentni opsezi ili normalni opsezi, su utvrđeni rasponi vrednosti za specifične rezultate laboratorijskih testova koji se obično primećuju kod zdrave populacije. Oni služe kao merila za upoređivanje pojedinačnih rezultata testa i utvrđivanje da li spadaju u očekivani opseg za određeni test.

Referentni intervali obezbeđuju okvir za tumačenje rezultata testa i pomažu zdravstvenim radnicima da procene da li je vrednost testa unutar očekivanog opsega za zdravu osobu ili je izvan norme. Obično se utvrđuju analizom uzoraka iz velike grupe zdravih osoba i određivanjem centralne tendencije (npr. srednja vrednost ili medijana) i širenja vrednosti (npr. standardne devijacije) za određeni test.

Referentni intervali mogu da variraju u zavisnosti od faktora kao što su starost, pol, etnička pripadnost i zdravstveno stanje. U nekim slučajevima, različite laboratorije ili institucije mogu imati neznatno različite referentne intervale na osnovu njihove specifične demografije stanovništva ili metodologija testiranja.

Kada tumače rezultate testova, zdravstveni radnici upoređuju dobijenu vrednost sa referentnim intervalom kako bi utvrdili da li je u granicama normalnog ili je potrebno dalje ispitivanje. Rezultati koji su izvan referentnog intervala mogu ukazivati na prisustvo medicinskog stanja, iako su dalja klinička evaluacija i dodatni testovi često neophodni za konačnu dijagnozu.

Važno je napomenuti da referentni intervali nisu apsolutne granice i da ih treba uzeti u obzir uz druge kliničke informacije, individualne karakteristike pacijenta i procenu zdravstvenog radnika kada se tumače rezultati laboratorijskih testova.

Kućni testovi

Kućni testovi su medicinski testovi koje pojedinci mogu da obavljaju u udobnosti svog doma bez potrebe da idu u zdravstvenu ustanovu. 

Dostupne su različite vrste kućnih testova, uključujući testove na trudnoću, testove ovulacije, testove za holesterol, testove za nivo glukoze, DNK testove i još mnogo toga. Ovi testovi obično dolaze sa detaljnim uputstvima i materijalima neophodnim za prikupljanje i analizu uzoraka.

Dok kućni testovi nude praktičnost, ipak treba uzeti u obzir sledeće činjenice:

 • Tačnost kućnih testova može da varira u zavisnosti od specifičnog testa i proizvođača. Važno je odabrati što preciznije testove i pažljivo pratiti uputstva da biste dobili tačne rezultate.
 • Kućni testovi mogu imati ograničenja u pogledu obima informacija koje mogu pružiti u poređenju sa testovima koji se obavljaju u laboratoriji. Oni mogu dati preliminarne ili indikativne rezultate, ali može biti potrebna potvrda ili dalja evaluacija od strane zdravstvenog radnika.
 • Tumačenje rezultata kućnog testa zahteva razumevanje datih smernica i referentnih opsega. Od suštinskog je značaja da budete svesni ograničenja samotumačenja i potražite stručni medicinski savet ako postoje nedoumice ili pitanja u vezi sa rezultatima.

Kućni testovi su obično namenjeni samo za skrining ili praćenje i ne mogu da zamene sveobuhvatnu medicinsku negu. Važno je da se konsultujete sa lekarom u pogledu evaluacije, potvrde i preduzimanja daljih koraka na osnovu rezultata testa.

Testovi stolice

Testiranje stolice podrazumevaju analizu uzorka stolice za procenu različitih bolesti i stanja, kao što su otkrivanje gastrointestinalnih infekcija, procena zdravlja digestivnog trakta, identifikacija parazita, bakterija ili virusa, procena inflamatornih bolesti creva ili skrining za kolorektalni karcinom. Uzorak se prikuplja i šalje u laboratoriju, gde se analizira različitim medotama kao što su mikrobiološke, biohemijske i molekularne tehnike, kako bi se pružio uvid u zdravlje gastrointestinalnog trakta pojedinca i pomogao u dijagnozi i planiranju lečenja.

U nekim slučajevima, posebno kada je u pitanju dijagnostikovanje infekcije, biće potrebno da odnesete tri uzastopna uzorka stolice (u razmaku od 24h). 

Da biste prikupili uzorak stolice za testiranje, sledite ove korake:

 1. Nabavite specijalnu sterilnu plastičnu posudicu sa kašicom za uzorkovanje: Stolica mora biti sveža, ne starija od 24h i uzorak ne sme imati primese urina, vode, papira, lekova ili bilo kakvih drugih supstanci. Kako bi se izbegla kontaminacija uzorka, najbolje je defekaciju obaviti u čistoj posudi ili na specijalnom ulošku za prikupljanje stolice
 2. Nakon defekacije prikupite uzorak korišćenjem kašičice pričvršćenje za poklopac posude. Neophodno je da prikupite uzorke iz različitih delova stolice, uključujući čvrste i tečne delove, a posebno je važno da prikupite uzorak patoloških primesa ukoliko ih primetite (sluz, krv, gnoj). 
 3. Čvrsto zatvorite posudu kako biste sprečili bilo kakvo curenje tokom transporta. Označite posudicu svojim imenom, datumom prikupljanja i svim drugim potrebnim informacijama.
 4. Neki testovi mogu zahtevati posebne uslove skladištenja ili transportni medijum. Pratite uputstva laboratorije u vezi sa temperaturom skladištenja, trajanjem i načinom transporta.
 5. Sakupljeni uzorak stolice dostavite u naznačenu laboratoriju u što kraćem roku, najbolje 2 sata od uzorkovanja a maksimalno 24h. Do transporta uzorak držite u frižideru na temperaturi od 2 – 8°C.

Važno je napomenuti da se posebna uputstva mogu razlikovati u zavisnosti od vrste testa stolice i zahteva laboratorije ili zdravstvenog radnika. Uvek pogledajte konkretna uputstva laboratorije ili se konsultujte sa svojim lekarom za tačne smernice o tome kako da pravilno sakupite i rukujete uzorkom stolice.

a

Vensko uzorkovanje

Uzimanje krvi iz vene, takođe poznato kao flebotomija, je uobičajena procedura koja se izvodi za prikupljanje uzorka krvi u svrhu dijagnostike ili testiranja. Evo opšteg pregleda procedure i onoga što možete očekivati:

Priprema

Obično nije potrebna posebna priprema za uzimanje uzoraka venske krvi. Međutim, važno je da obavestite zdravstvenog radnika o svim lekovima, alergijama ili medicinskim stanjima koja mogu da utiču na proceduru ili tumačenje rezultata.

Identifikacija i saglasnost

Zdravstveni radnik će potvrditi vaš identitet, obično tako što će proveriti vaše ime i datum rođenja, i objasniti vam proceduru. Od vas će se možda tražiti da date saglasnost za vađenje krvi.

Pozicioniranje

Od vas će se tražiti da udobno sednete ili legnete, sa ispruženom rukom i dlanom okrenutim nagore. Zdravstveni radnik obično bira venu sa unutrašnje strane lakta ili poleđini šake za vađenje krvi.

Priprema lokacije

Izabrano mesto će biti očišćeno antiseptičkim rastvorom kako bi se smanjio rizik od infekcije.

Ubacivanje igle

Zdravstveni radnik će staviti povez iznad predviđenog mesta venepunkcije kako bi vene bile vidljivije i pristupačnije. Zatim će koristiti sterilnu iglu pričvršćenu za špric ili sistem vakuumske cevi da probuši venu i uzme uzorak krvi. Možda ćete osetiti blagi ubod ili blagu nelagodnost tokom uvođenja igle.

Sakupljanje krvi

Kada se igla ubaci, krv će teći u špric ili vakuumsku cev. Zdravstveni radnik će napuniti potrebnu količinu krvi u epruvete.

Uklanjanje igle i primena pritiska

Nakon uzimanja uzorka krvi, zdravstveni radnik će izvaditi iglu iz vaše vene i primeniti blagi pritisak na mesto uboda sterilnom gazom ili vatom da spreči krvarenje.

Nega posle procedure

Potrebno je da primenite pritisak na mesto uboda nekoliko minuta da biste olakšali zgrušavanje i smanjili modrice. Zavoj se može staviti kada krvarenje prestane.

Odlaganje i obeležavanje

Zdravstveni radnik će na odgovarajući način odložiti upotrebljenu iglu i obeležiti sakupljenih uzoraka krvi.

Možda ćete primetiti modrice, bol ili osetljivost na mestu uboda nakon procedure. Ovi simptomi su najčešće blagi i obično nestaju u roku od nekoliko sati.

Od suštinske je važnosti da se pridržavate svih uputstava koje dobijete od zdravstvenog radnika nakon procedure, kao što je izbegavanje dizanja teških tereta ili napornih aktivnosti koje uključuju ruku iz koje je vađena krv, kako biste ubrzali zarastanje i smanjili rizik od komplikacija.

 

Cene laboratorijskih testova i analiza pogledajte u našem cenovniku.

Sadržaj

Puls Go, medicinski centar omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje hitnih slučajeva.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje