• English
 • English

Akademik prof Miodrag Ostojić

Akademik prof Miodrag Ostojić

Kardiolog

Kardiolog

Uža profesionalna orijentacija:

Profesor dr Miodrag Ostojić (internista/kardiolog) je na predlog Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva izabran na Izbornoj skupštini SANU 1994. godine za dopisnog, a 2003. godine za redovnog člana SANU. Prof. dr Miodrag Ostojić je kardiolog i profesor na Medicinskom fakultetu. Uža oblast interesovanja mu je interventna kardiologija i kateterizacija srca.

 

U toku svog rada mnoge metode je uveo u kliničku praksu, među kojima i:

 • intrakoronarna fibrinoliza streptokinazom,
 • direkciona koronarna aterektomija,
 • transluminalna koronarna angioplastika kod hroničnih bolesnika,
 • ugradnja intrakoronarnih stentova,
 • implantacija stenta sa otpuštanjem leka,

NOGA mapping i primena druge generacije matičnih ćelija koštane srži u lečenju hronične ishemijske kardiomiopatije.

 

Akdemik prof. dr.  Miodrag Ostojić je autor ili koautor više od 400 radova i 800 sažetaka na srpskom i engleskom jeziku. Autor je i urednik oko 100 knjiga i monografija. Bio je predavač po pozivu preko 100 puta na kongresima širom sveta.

 • 2008 – 2009 – Član Predsedništva SANU
 • 2008 – Inostrani član Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske
 • 1997 – 2011 – Direktor Klinike za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije
 • 1986 – 2011 – Načelnik Odeljenja invazivne dijagnostike i interventne kardiologije

 

Po nostrifikaciji diplome za SAD radi u Metodističkoj bolnici i Bejlor koledžu u Hjustonu, kao subspecijalizant (1978-79.) i gostujući profesor (1985-86.). Šef Poslediplomske nastave iz kardiologije (2000-2009). Tokom rada u Klinici (KCS) uveo je desetak novih metoda za dijagnostiku i lečenje, od kojih je nekoliko bilo originalnih. Zbog napunjenih 65 godina menja status tj. postaje savetnik u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Banja Luka (2011-). Izabran je za Emeritus profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012 godine. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci gde je imenovan i za Koordinatora specijalizacija iz kardiologije, 2017 god, a reizabran 2021 god. Savetnik je i u Institutu za kardiovaskulkarne bolesti “Dedinje” u Beogradu (2017-)  Rukovodilac je više projekta u SANU i u Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.  Prof. dr. Miodrag Ostojić je bio je mentor u 8 akademskih specijalističkih radova, 24 magistarskih teza, 7 subspecijalizacija i 24 završenih doktorskih teza (Medicinskih fakultetu u Beogradu, Banja Luci i Beču).  Član i recenzent je uređivačkih odbora više domaćih i inostranih časopisa.  Bio je predsednik Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore. Sa istaknutim članovima SANU i saradnicima osnivač je i predsednik Fondacije Srbije za vaše srce ( 2008-).

https://www.anurs.org/lat/academic/176

https://www.sanu.ac.rs/clan/ostojic-miodrag/

 

Obrazovanje:

 • 1971 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.
 • 1977 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine.
 • 1975 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magisterijum iz kardiologije.
 • 1982 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorat na temu: Segmentna analiza funkcije leve srčane komore kod bolesnika sa koronarnom bolešću.

 

Posao:

 • 1972 – Klinički centar Srbije – Interna B klinika.
 • 1986 – Institut za kardiovaskularne bolesti univerzitetskog kliničkog centra – Načelnik dijagnostičko-polikliničkog centra.
 • 1991 – Medicinski fakultet u Beogradu – Profesor.
 • 2004 – 2009 – Klinički centar Srbije – Pomoćnik direktora KCS katedre za internu medicinu.
 • 2000 – 2009 – Medicinski fakultet u Beogradu – Šef katedre postdiplomske nastave iz kardiologije.
 • 2023 – Puls kardioloski centar – Kardiolog, consultant.

 

Članstva:

 • Srpska akademija nauka i umetnosti
 • Udruženje kardiologa Srbije – Predsednik.
 • Serbian Heart Foundation – Predsednik.
 • Evropsko udruženje kardiologa
 • Udruženje za kardiovaskularnu angiografiju i intervencije
 • Američki koledž za kardiologiju
 • Texas Heart Cardiovascular Institute Society

 

Nagrade i priznanja

 • Dobitnik je Ordena za životno delo Lekarske komore Srbije (2019),
 • Zlatne plakete Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” (2020), kao i više drugih priznanja.
 • Izabran je i za prvog počasnog člana Udruženja kardiologa Republike Srpske 2000. godine, a 2018 i za počasnog člana Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske.
 • Ima oko 800 bibliografskih jedinica; urednik je više knjiga iz oblasti kardiologije, od kojih je jedna nagrađena nagradom grada Beograda (2012).
 • Održao više od 100 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi objavljeni u časopisima sa recenzijom (245) su prema SCOPUS bazi citirani do kraja 2021 godine 16109 puta sa H index 36.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje