• English
 • English

Ass Dr Slobodan Belić

Ass Dr Slobodan Belić

Pulmolog

Pulmolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Ass dr Slobodan Belić je specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije. Svoju bogatu karijeru gradio je radeći u eminetnim medicinskim ustanovama Urgentni centar – UKCS, KBC Zvezdara, KBC Dragiša Mišović i Klinika za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.  Trenutno radi na Klinici za pulmologiju u KCS i klinički je asistent na predmetu interna medicina. Sa bogatim iskustvom u dijagnostici, lečenju i istraživanju respiratornih bolesti, dr. Belić se ističe kao stručnjak u polju pulmologije. Njegova posvećenost pacijentima, kombinovana sa stručnošću u najnovijim terapijskim metodama, čini ga cenjenim stručnjakom među kolegama i pacijentima.

 

Obrazovanje:

 • 2015-2021 Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2021 – Uža specijalizacija iz oblasti pulmologije
 • 2021- Doktorske akademske studije, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2023- Klinički asistent na predmetu interna medicina

 

Posao:

 • 2024 – Specijalna bolnica za internu medicine PULS DEDINJE – pulmolog
 • 2018 – Klinika za pulmologiju Univerzitetski klinički centar Srbije, UKCS – pulmolog
 • 2015- 2018 KBC “Dr Dragiša Mišović“, Beograd – specijalista interne medicine
 • 2015- 2018 KBC “Zvezdara”, Beograd – specijalista interne medicine
 • 2015- 2018 Urgentni centar, Univerzitetski klinički centar Srbije, UKCS – specijalista interne medicine

 

Studije:         

 • 2021 SC/SI  COPD –  Međunarodna studija
 • 2021 SC      Fibroza pluća – Međunarodna studija
 • 2022 SI        Kvalitet života kod pacijenata sa stadijumom IV bolesti NSCLC
 • 2022 SI        Imunoterapija u karcinomu pluća (NSCLC) – Međunarodna studija
 • 2023 SI        Upala pluća – Međunarodna studija
 • 2023 Fibroza pluća – Međunarodna studija

 

Članstva:

 • Respiratorno udruženje Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije
 • Evropsko respiratorno udruženje

 

Publikacije:

 • Stjepanović M, Stojanović M, Stanković S, Cvejić J, Dimić-Janjić S, Popević S, Buha I, Belić S, Djurdjević N, Stjepanović M, Jovanović D, Stojković-Lalošević M, Soldatović I, Bonači-Nikolić B, Mišković R. Autoimuni i imunoserološki markeri COVID-19 pneumonije: Da li mogu pomoći u proceni težine bolesti. Frontiers in Medicine.
 • Stjepanović M, Belić S, Buha I, Marić N, Baralić M, Mihailović-Vučinić V. Brza progresivna fibroza pluća u COVID-19 pneumoniji. Srp Arh Celok Lek 2021. 149(7-8): 467–470
 • Stjepanović M, Buha I, Marić N, Belić S, Stjepanović M, Dimić- Janjić S, Baralić M, Stojković-Lalošević M, Bubanja D, Mihailović-Vučinić V. Neurosarkoidoza – uvek prisutni klinički izazov. Srp Arh Celok Lek. 2021 Mar-Apr;149(3-4):247-250
 • Stjepanović M, Belić S, Buha I, Marić N, Baralić M, Mihailović-Vučinić V. Neprepoznata tuberkuloza kod pacijenta sa COVID-19 – izveštaj o slučaju. Srp Arh Celok Lek. 2021 Jan-Feb;149(1-2):70-73
 • Belić S, Stjepanović M, Marić N, Poštić A, Buha I, Đurđević N, Popević S. Savremeni pristup u dijagnostici tuberkuloze pluća. Acta Clinica 2021; 2(1): 45-61.
 • Đurđević N, Milenković B, Janković J, Mitić J, Belić S, Jordanova E, Baralić M. Inflamacija disajnih puteva kod pacijenata sa bronhiektazijama. HALO 194 2021; 27(2): 68-72.

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje