• English
  • English

Ass dr Zlatko Mehmedbegović

Ass dr Zlatko Mehmedbegović

Kardiolog - Interventni kardiolog

Interventni kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Ass Dr Zlatko Mehmedbegović je specijalista interne medicine, sa subspecijalizacijom iz kardiologije i velikim iskustvom u oblasti interventne kardiologije. Doktor Mehmedbegović je sticao iskustvo u radu kako u državnim tako i u privatnim bolnicama u zemlji sa pacijentima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Aktivno učestvuje na kongresima i edukacijama širom zemlje i inostranstva. Doktor Zlatko Mehmedbegović je Asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U Puls kardiološkom centru Ass dr Zlatko Mehmedbegović obavlja:

  • Hitne procedure u kardiologiji
  • Koronarografiju
  • Ugradnju stenta

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske studije iz kardiologije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine.

 

Radno iskustvo:

2023 – Puls kardiološki centar – Interventni kardiolog

Klinika za kardiologiju KCS – Kardiolog.

Internistička-kardiološka ordinacija Medisin – Kardiolog.

Medicinski fakultet u Beogradu – Klinički asistent.

 

Članstvo:

Lekarska komora Srbije

Udruženje koronarnih jedinica Srbije

Udruženje kardiologa Srbije

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje