• English
  • English

Dr Aleksandar Cicović

Dr Aleksandar Cicović

Kardiolog - Interventni kardiolog

Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiologije

Uža profesionalna orijentacija:

Urgentna medicina, Interventna kardiologija

Obrazovanje:

  • 2003 – Diplomirao na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Oklandu, Novi Zeland
  • 2009 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Oklandu, Novi Zeland
  • 2015 – Položio Specijalistički ispit iz interne medicine, Royal Australasian College of Physicians
  • 2018 – Položio Subspecijalističkij Trening, Fellow of the Royal Australasian College of Physicians

Radno iskustvo:

  • 2009 – 2019 Auckland City Hospital, North Shore Hospital, Middlmore Hospital – Auckland, Novi
  • Zeland
  • 2020 – Inselspital, Bern, Svajcarska
  • 2021 – Puls kardiološki centar

Reference, stručni radovi i članstva:

Član Srpskog, Novozelandskog i Evropskog udruženja kardiologa
– Govori engleski i nemacki jezik
Redovno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih naučnih konferencija

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje