• English
 • English

Dr Jelena Stanarčić Gajović

Dr Jelena Stanarčić Gajović

Endokrinolog

Endokrinolog

Uža specifična orijentacija:

Jelena Stanarčić Gajović je subspecijalista endokrinologije u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije i klinički asistent na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do sada je bila autor ili koautor 148 publikovanih radova iz oblasti dijabetologije. Učestvovala je kao istraživač saradnik u domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti dijabetesa i kardiovaskularnih komplikacija.

Posebna sfera interesovanja su dijabetes i kardiovaskularne komplikacije, insulinska rezistencija kao fenomen i uticaj na razvoj depresije i kardiovaskularnih bolesti u tipu 2 dijabetesa.

 

Edukacija:

2021.Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, uža specijalizacija –Endokrinologija

 1. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu – Specijalista interne medicine
 2. Odlukom Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu, izdata saglasnost o izradi teme doktorske disertacije pod nazivom “Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa”,disertacija u izradi
 3. Doktorske studije iz oblasti Endokrinologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 4. 2009. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Doktor medicine

 

Posao:

2021 – Puls kardiološki centar – konsultant, endokrinolog
2021. Klinika  za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, UKCS – Endokrinolog
2019. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, KCS – specijalista interne  medicine
2014. – 2019. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS, – specijalizant interne medicine
2013. – 2014. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS, – doktor medicine
2011.-2013. Medicinski fakultetu Univerziteta u Beogradu – istraživač saradnik na realizaciji projekta pod nazivom „Insulinska rezistencija: Poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, ateroslerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Naučna zvanja:

 1. – Klinički asistent za internu medicinu

 

Usavršavanja:

 1. – NEW CEMA Diabetes Training Center Cracow, Poland, Modern insulin pump therapy in everyday practice
 2. – Diabetes Training Center for insulin pump therapy, Center for Diabetes and Metabolism -Fachklinik – Bad Heilbrunn (Germany)

Od 2011.god učestvovala kao istraživač saradnik u 20 kliničkih studija iz oblasti dijabetologije

Od 2013. istraživač saradnik u međunarodnom projektu, FP7 pod nazivom „Early Prevention of Diabetes Complications in Europe (ePREDICE)“, od 2017. godine u projektu „Genetic diagnosis of atypical non-autoimmune diabetes in the Mediteranean area“ Mediteranske grupe za studije dijabetesa (MGSD), kao i „European survey of cardiovascular disease prevention and diabetes EUROSPIRE V“, 2017-2018., pod pokroviteljstvom Evropskog kardiološkog društva (European Society of Cardiology). Takođe, kao istraživač saradnik u međunarodnom projektu CHRODIS + WP7 EU projektu „Implementing good practices for chronic diseases“ od 2017.godine.

 

Publikacije: 

Do sada je bila autor ili koautor u 148 publikovanih radova objavljenih kao originalni radovi in extenso u časopisima sa JCR liste (12); ostali radovi u časopisima sa JCR liste (14); ceo rad u časopisu koji nije indeksiran u gore navedenim bazama podataka (4); izvod u zborniku međunarodnog skupa (42); izvod u zborniku nacionalnog skupa (76). 

 

Članstva:

 •        Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva,
 •       Evropska asocijacija za studije u dijabetesu (EASD)
 •        Centralno-evropske Diabetes Asocijacije (CEDA)

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje