• English
 • English

Dr Nataša Đurđević

Dr Nataša Đurđević

Pulmolog

Pulmolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Doktorka Nataša Đurđević je specijalista interne medicine i subspecijalista pulmologije zaposlena na Klinici za pulmologiju KCS.

Uže oblasti interesovanja su joj intersticijumske bolesti pluća. Bavi se dijagnostikom i lečenjem uobičajenih plućnih bolesti kao što su astma, bronhitis, pneumonija, kao i kompleksnijih stanja koja zahtevaju specijalizovanu pulmološku pažnju.

Pulmolog doktor Nataša Đorđević učestvuje u brojnim kliničkim studijama kao istraživač i koordinator.

 

Obrazovanje:

 • Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, studije medicine – doktor medicine
 • Specijalističke akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalista doktor medicine
 • Položen specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • Položen subspecijalistički ispit iz pulmologije
 • Izabrana u zvanje kliničkog asistenta, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • U toku izrada doktorske disertacije

 

Radno iskustvo:

 • Klinika za pulmologiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije – pulmolog
 • Univerzitetski Klinički centar Srbije – klinički asistent
 • Puls Dedinje – pulmolog

 

Članstva:

 • Član evrpskog respiratornog društva – ERS-a
 • Član srpskog lekarskog društva – SLD

 

Priznanja:

 1. Diploma lekarske komore za veliki doprinos u borbi protiv pandemije izazvane Covid-19

 

Publikacije i predavanja:

 • Predavač na stručnim skupovima, domaćim i sa međunarodnim učešćem
 • Podistraživač u kliničkim studijama
 • Autor i koautor u brojnim stručnim i naučnim časopisima
 • Autor i koautor u odabranih poglavlja u stručnim knjigama i udžbenicima

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje