• English
 • English

Dr sci med Ivana Burazor

Dr sci med Ivana Burazor

Kardiolog

Kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Klinički asistent Dr sci med Ivana Burazor je specijalsita interne medicine, subspecijalista kardiologije i zaposlena je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Kao student generacije na Medicinskom fakultetu, obavila je specijalizaciju i subspecijalizaciju a nakon toga i magistarske i doktorske studije. Radila je kao stručni saradnik na Medicinskom fakultetu u Nišu na predemtima biohemija i interna medicina a potom radi kao mentor i klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i kao naučni saradnik u Ministarstvu prosvete. Na poziciji je potpredsednice kardiološke sekcije Srskog lekarskog društva do 2027 godine. Dobitnica je velikog broja priznanja i nagrada od strane Srpskog lekarskog društva, Univerziteta u Nišu, Skupštine grada, Srpske akademije nauka, Evropskih kongresa i Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja. Govori engleski i italijanski jezik i autor  i koautor  je preko 300 radova.

 

Edukacija:

 • Medicinski fakultet, doktor medicine, student generacije
 • Specijalizacija – Interna medicina
 • Subspecijalizacija – Kardiologija
 • Magisterijum: odbranjena Magistarska tezu pod nazivom: “Markeri inflamacije u akutnom koronarnom sindromu” Za izrađenu tezu nagrađena je nagradom Ministarstva za nauku i tehnologiju.
 • 2005 Doktorat: odbranjena doktorka disertacija sa nazivom: “Uloga infektivnih agenasa u akutnim koronarnim sindromima” na Medicinskom fakultetu u Nišu. Kompletna laboratorijska ispitavanja na materjalu naših ispitanika obavila je samostalno u Immunosciences Lab. (Sjedinjene Američke Države), u periodu od maja do novembra 2004 godine, uz nesebičnu pomoć Profesora Vojdani sa Univerziteta Kalifornija Los Anđeles.

 

Izbor u dosadašnja zvanja:          

 • 1998 – 1999 Stručni saradnik Medicinskog fakulteta u Nišu na predmetu Biohemija
 • 2004 – 2013 Stručni saradnik za kliničku praktičnu nastavu na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Nišu
 • 2015 – 2020 Mentor dela specijalističkog staža studije iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2016 – Naučni saradnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, reizabrana 2021
 • Klinički asistent Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, interna medicina

 

Posao:

2000 – 2013 Klinika za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog Centra u Nišu

2013 – 2020 Institut za rehabilitaciju Beograd, šef kardiološkog odelenja, pomoćnik direktora za medicinske poslove

2020 – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Klinika za kardiologiju

2024 – Puls Dedinje (Puls kardioloski centar), kardiolog konsultant

 

Članstva u udruženjima

 • Potpredsednik Kardiološke sekcije SLD – izabrana za period 2023-2027
 • Sekretar kardiološke sekcije srpskog lekarskog društva 2019-2023
 • Predsednik radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti Udruženja kardiologa Srbije 2019-2021
 • Izabrani član nukelusa radne grupe za bolesti perikarda i miokarada Evropskog udruženja kardiologa 2015-2019
 • Izabrani prestrižni član Evropskog udruženja kardiologa od 2012 godine
 • Izbarani prestižni član Američkog koledža kardiologa od 2017 godine
 • Član Evropskog udruženja preventivne kardiologije,
 • Udruženja za srčanu insuficijenciju,
 • Udruženja kardiologa Srbije,
 • Evropsko kardiološko društvo – European Society of Cardiology
 • G. o bolestima miokarda i perikarda – W.G. on Myocardial and pericardial disease
 • Udruženje za srčanu insuficijenciju ESC – Heart failure association of the ESC
 • Udruženje za akutnu kardiologiju – Acute Cardiac Care Association,
 • EAPCI
 • Američko udruženje za srce – American Heart Association
 • Nacionlano udruženje za lipide – National Lipid Association

 

Nagrade i priznanja

 • Povelja Srpskog lekarskog društva, nagrada najboljem diplomiranom studentu u 1997 godini na Medicinskom fakultetu u Nišu.
 • Povelja Univerziteta u Nišu kao najboljem diplomiranom studentu Medicinskog fakulteta u školskoj 1996/1997 godini.
 • Povelja Skupštine Grada Niša kao najboljem diplomiranom studentu školske 1996/1997.godine.
 • Nagrada za istraživače Evrope na 73-ćem Evropskom kongresu o aterosklerozi održanom u Salzburgu (Austrija) jula 2002.
 • Nagrada za najbolji poster prezentovan na Evropskom kongresu udruženja za hipertenziju 2009-te godine.
 • Srebrna medalja sa likom Nikole Tesle od strane Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja 2008-me godine.
 • Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle 2010 -te godine.
 • Zahvalnica Srpske Akademije nauka i umetnosti, Odbora za kardiovaskularnu patologiju i Udruženja za aterosklerozu Srbije za organizovanje naučnih aktivnosti proslavljajući 30 godina odbora 11.12.2012. godine.
 • Investigator grant – evropsko udruženje za hipertenziju i internacionalno udruženje za hipertenziju za učešće i prezentaciju rada na godišnjem kongresu Jun 13-16.2014.
 • Zahvalnica Srpske Akademije nauka i umetnosti, Odbora za kardiovaskularnu patologiju i Udruženja za aterosklerozu Srbije za organizovanje naučnih aktivnosti proslavljajući 41 godinu odbora 09.12.2023. godine.

 

Brojna uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu u insotranstvu i zemlji, Predavač po pozivu na Evropskom kongresu kardiologa – Evropska asocijacija za preventivnu kardiologiju, Europrevent- Brojna članstva u organizacionim i naučnim odborima međunarodnih naučnih konferencija,  i uređivačkim odborima časopisa;  Recenzent radova u međunarodnim časopisima , učesnik u domaćim i međunarodnim projektima.

 

Međunarodna saradnja:

 • delegat za Skupštinu Svetske organizacije studenata medicine pod pokroviteljstvom UN-a i SZO-a
 • Stipendista Ambasade Italije uz podršku Italijanskog ministarstva inostranih poslova 2003. Godine za usavršavanje iz oblasti Kritično područje, Hitna stanja u kardiologiji, neurologiji, toksikologiji na Univerzitetu La Sapienca –Rim
 • Usavršavanje u Klinici za kardilogiju Simmard Medikal Grup., Los Anđeles Kalifornija, SAD
 • Usavršavanje iz kliničke kardiologije i oblasti ehokardiografije u trajanju od četri meseca u Univerzitetu Stanford – Kardiovaskularna medicina
 • 12.2007 do 30.12. 2007 deo uže specijalističkog staža iz kardiotorakane hirurgije u Odelenju za kardiotorakalnu i vaskularnu hirurgiju Nemačkog instituta za srce u Berlinu, Nemačka, kod profesora Hetzera.
 • od 03.09.2009 do 12.10.2008 u Univerzitetu Stanford – Kardiovaskularna medicina

 

Govori engleski i italijanski jezik

Autor  i koautor  preko 300 radova

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje