• English
 • English

Dr Svetislav Mališić

Dr Svetislav Mališić

Kardiolog

Kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije sa više od 12 godina iskustva u kardiologiji i vaskularnoj dijagnostici.

Stručnost uključuje praćenje EKG Holtera, 24h AMBP, ultrazvučnu dijagnostiku (kolor dopler ehokardiografija, vaskularna ultrasonografija). Predan unapređenju zdravstvene zaštite kroz neprestani lični i profesionalni razvoj.

Obrazovanje:

 • 2015-2016 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Subspecijalista kardiologije
 • 2011-2014 Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu – doktorske studije kardiologije
 • 2001-2006 Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija – doktor medicine, master specijalističke studije – interne medicine
  • 1992 – 1999 Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini – doktor medicine
  • 2008. – Ehokardiografija – osnovni kurs Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
  • 2009. – Škola za angiološku ultrasonografsku dijagnostiku – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija

Posao:

 • 2021. Kardiolog u Puls kardiološkom centru u Beogradu
 • 2007-2021. Specijalista interne medicine i kardiologije – Naša poliklinika „Dr Rodoljub Ristić“, Beograd
 • 2006-2007. Specijalista interne medicine u „Opštoj bolnici Zemun“, Beograd – Dužnosti specijaliste za gerijatriju
 • 2001-2006. Specijalizant interne medicine na VMA, Beograd

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Kardiološko društvo Srbije
 • Evropsko kardiološko društvo
 • Ehokardiografsko društvo Srbije
 • Član EACVI
 • Član HFA

Interesovanja:

Ehokardiografija, Interna medicina, Kardiologija, Vaskularna medicina, Medicinsko obrazovanje, Medicinski ultrazvuk, Klinička kardiologija, Medicinska istraživanja, Srčana insuficijencija, Doppler, Kardiovaskularno slikanje, Neinvazivna kardiologija, Koronarna nega, Medicina za kritičnu negu, Holter Monitoring, Interpretacija EKG-a, Kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, bolest koronarnih arterija, flebologija, atrijalna fibrilacija, upravljanje srčanim ritmom, infarkt miokarda, dijagnostički ultrazvuk, bolnička medicina, ehosonografija.

Procedure koje izvodi:

Interna medicina i kardiološka dijagnostika:

 • 24-časovno praćenje EKG Holtera;
 • 24h AMBP;
 • Test opterećenja

Kardiološka i vaskularna ultrazvučna dijagnostika:

 • Color Doppler Ehokardiografija,
 • Ultrasonografija glavnih krvnih sudova vrata,
 • Ultrasonografija krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta,
 • Ultrasonografija trbušne aorte sa visceralnim granama

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje