• English
 • English

Prim dr sci med Vesna Bogdanović

Prim dr sci med Vesna Bogdanović

Prim dr sci med Vesna Bogdanović

Pedijatar

Pedijatar

Specifična profesionalna orijentacija:

Primarijus doktor Vesna Bogdanović je pedijatar sa 25 godina iskustva u radu kako u državnom tako i u privatnom zdravstvenom sistemu. Kontinuirano se usavršava i prati sve kongrese, seminare i edukacije iz oblasti pedijatrije kako bi najmlađi pacijenti dobili najbolju medicinsku negu.

Doktorka Vesna Bognadnović u specijalnoj bolnci “Puls Dedinje” (Puls kardiološki centar)  obavljaće sistematske preglede dece, vakcinacije, ultrazvuk kukova beba, pregled deteta pred polazak u školu, previjanja, inhalacije za decu, infuzije za decu, obrada pupčane vrpce, aspiracija nosa i usta, alergološke probe..

 

Podaci o zaposlenju   

 • 1983 – 2015 Dom zdravlja “Zvezdara” – Pedijatar
 • 2015 – 2024 “MediGroup” Beograd, DZ Bulevar – Pedijatar
 • 2024 – Puls Dedinje (Puls kardiološki centar), Beograd – Pedijatar

 

Pozicije:

 • 1983 – 1989 Lekar opšte prakse
 • 1993 – 2000 Specijalista Pedijatrije
 • 2000 – 2008 Načelnik pedijatrijske službe
 • 2006 Primarijus
 • 2014 Doktor medicinskih nauka

 

Obrazovanje:

 • 1969 Onovna škola Veselin Masleša, Beograd
 • 1973 XII Beogradska Gimnazija, Beograd
 • 1973-1979 Osnovne studije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1989-1993 Specijalističke studije, Pedijatrija, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
 • 2007-2009 Akademske specijalističke studije, Medicina sporta, Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
 • 2009-2011 Doktorske studije, Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom, Medicinski fakultet univerziteta u Kragujevcu

 

Stručno usavršavanje:           

 • 1998-2023 Kontinuirana medicinska edukacija
 • 1998 Obuka edukatora o astmi; Klinički centar Srbije
 • 2001 Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima; Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
 • 2003 – 2005 Osnovi psihodinamičkog savetovanja i psihoterapije dece i adolescenata, Institut za mentalno zdravlje Beograd
 • 2005 HIV prevencija među posebno osetljivom adolescentima; UNICEF
 • 2005 Pedijatrija i dečja hirurgija; Univerzitetska dečja klinika, Beograd
 • 2006 Mentalno zdravlje adolescenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Društvo psihoanalitičkih psihotarapeuta Srbije
 • 2006 Menadžment u zdravstvu, FON, Beograd, Upravljanje totalnim kvalitetom i zdravstveni informacioni sistem,
 • 2007 Institut za socijalnu medicinu, Beograd
 • 2009 Srčana insuficijencija, Udruženje kardiologa Srbije
 • 2009 Novi standardi rasta i uhranjenosti dece, UNICEF i Udruženje pedijatara Srbije

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije,
 • Član Skupštine RLK Beograda
 • Udruženje pedijatara Srbije

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje